Prisen på SFO reduseres for familier med lav inntekt

Fra og med 1. august innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for familier med lav inntekt. Ordningen gjelder for elever på 1.- og 2.trinn.

I 2020 har regjeringen satt av 58 millioner kroner til innføring av redusert foreldrebetaling i SFO for 1.- og 2. trinn for familier med lav inntekt.

Systemet for å søke om redusert foreldrebetaling er imidlertid ikke helt plass riktig enda, men kommer i løpet av august/september.

- De som får innvilget redusert betaling vil få refundert det de har betalt for mye for august og september, sier Kari-Ann Dale, kommunalsjef for oppvekst i Lier kommune.

Like muligheter

Den nye ordningen fra regjeringen er et av tiltakene som iverksettes for å sikre at alle barn skal ha like muligheter uavhengig av hvilken familie man vokser opp i. Ordningen sikrer at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt seks prosent av inntekten sin til å betale for en SFO-plass.

I tillegg til redusert foreldrebetaling for 1.- og 2. trinn, bevilges det 21 millioner kroner til gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov.