Det ble arrangert et dialogmøte om Damtjern mandag 30. oktober. Her er referat fra dette møtet.