Se opptak av folkemøte om stedsutvikling av Tranby

Tranby hovedillustrasjon
Illustrasjon: DARK arkitekter
Mulighetsstudien for videre utvikling av Tranby sentrum er nylig ferdigstilt. Resultatene ble presentert på et folkemøte på klubbhuset til Lier IL 23. mars. Her kan du se opptak av møtet.

På folkemøtet ble kommunens nylig ferdigstilte mulighetsstudie for videre utvikling av Tranby sentrum presentert. Ragnhild Pedersen Foss fra DARK arkitekter har vært ansvarlig for arbeidet og holdt presentasjonen.

Se opptak av folkemøtet om stedsutvikling av Tranby

I etterkant av presentasjonen ønsker kommunen tilbakemeldinger på mulighetsstudien fra innbyggerne, samt innspill på hva kommunen bør vektlegge i det videre arbeidet med stedsutvikling på Tranby.

Mulighetsstudien har hatt som mål å se nærmere på det å skape aktive og gode sosiale møteplasser for et mangfold av befolkningen. Studien har omfattet blant annet skole, idrett, senter, torv og omsorg.

Her kan du lese mulighetsstudien