– Snakk om koronavaksinen

Når vaksinen mot covid-19 kommer til Lier kommune vil ting skje fort. – Følg godt med og ta stilling til om du vil vaksinere deg, er oppfordringen fra kommuneoverlege Ingrid Bjerring.

Vaksineringen mot covid-19 vil starte opp i januar 2021. I uke 1 vil Lier få 75 vaksiner som skal settes på sykehjemmene våre. Ifølge Folkehelseinstituttet kommer de første vaksinene til Lier tirsdag 5. januar 2021

Koronavaksinen vil komme puljevis, og kommunen vil bli varslet fem dager før levering. Da vil innbyggerne det gjelder så raskt som mulig få tilbud om vaksinasjon.

Beboere på sykehjem blir vaksinert først. De vil bli vaksinert der de bor. Deretter vil innbyggere over 85 år vil få tilbud om vaksine.

Hjelp hverandre til å følge med

Kommunen vil bruke ulike kanaler for å nå ut til de prioriterte gruppene. Det er også viktig at liungene selv følger godt med på informasjonen som kommer.

– Det kan være vanskelig å få med seg siste nytt fordi ting skjer så fort, for eksempel hvis man ikke bruker digitale kanaler eller har språklige utfordringer. Derfor oppfordrer jeg liungene å hjelpe hverandre, slik at viktige budskaper når ut til de det gjelder, sier kommuneoverlegen.

– Gjør deg opp en mening nå

I tillegg er det spesielle forhold ved vaksinen som gjør den må settes kort tid etter ankomst til Lier.

– Det er viktig å være forberedt på å vaksinere seg på kort varsel. Jeg oppfordrer alle til å gjøre seg opp en mening om de vil vaksinere seg eller ikke. Er du i familie med noen i aldersgruppene som skal vaksineres tidlig, så snakk gjerne sammen om vaksinen i løpet av jula, sier Ingrid Bjerring.

Vaksinen er gratis og frivillig.

Informasjon om koronavaksine

Nasjonale helsemyndigheter utvikler stadig nytt materiell om vaksineringen mot covid-19:

Om vaksineringen i Lier

Temasiden www.lier.kommune.no/koronavaksine oppdateres med siste info.