Snart blir det matebuss mellom Lierbyen og Lier stasjon

Nå kan du snart ta buss fra Lierbyen og til toget på Lier stasjon.
Formannskapet ga grønt lys for pilotprosjekt.

Med finansiell støtte fra Buskerudbyen settes det snart i gang et prøveprosjekt med en såkalt matebuss som skal gå mellom Lierbyen og Lier stasjon.

Det er usikkert når matebussen kommer i gang. Planen var å få prosjektet i gang i løpet av høsten, men nå skal kommunen ta en prat med Brakar for å få fastsatt en startdato for prosjektet.

Ifølge vedtaket i formannskapet torsdag kveld skal pilotprosjektet mellom Lierbyen og Lier stasjon gjennomføres som planlagt og evalueres etter 4-6 måneder.

Her er vedtaket:

1. Utredningene som er gjennomført gjennom Buskerudbyen i regi av Brakar tas til orientering
2. Pilotprosjektet for matebuss mellom Lierbyen og Lier stasjon gjennomføres som planlagt og evalueres etter 4-6 mnd.
3. Erfaringene fra pilotprosjektet legges til grunn for behandling av ny sak i miljøutvalget om elektrisk matebuss til Lier stasjon i tråd med miljøutvalgets bestilling av 10.oktober 2018