Hopp til innhold

Søknadsfrist for tilskudd frivillige foreninger og private samfunnshus

Foto: iStock
15. april er fristen for å søke tilskudd for frivillige foreninger og private samfunnshus.

Driftstilskudd for frivillige organisasjoner

Kultur og fritid i Lier kommune kan gi driftstilskudd til frivillige organisasjoner i Lier som har aktiviteter for barn og unge, og har minst ti medlemmer i målgruppen.

Rene voksenorganisasjoner får ikke driftstilskudd, heller ikke idrettslag. Barne- og ungdomsorganisasjoner med fast aktivitet i private lokaler kan få et ekstra tilskudd til husleie ved vurdering av driftsstøtten. Dette er spesielt aktuelt der offentlige lokaler ikke er tilgjengelige.

Søknadsfrist er 15. april.

Her kan du søke om driftstilskudd for frivillige organisasjoner 

Tilskudd til private samfunnshus og forsamlingslokaler

Du kan også søke tilskudd til private samfunnshus og forsamlingslokaler. Tilskuddet skal dekke prioriterte investeringsbehov og bidra til mer bærekraftig og robust drift. Hus med dokumentert aktivitet og stor lokal dugnadsinnsats prioriteres. 

Søknadsfrist er 15. april.

Her kan du søke om tilskudd til private samfunnshus og forsamlingslokaler

For mer info og veiledning, ta kontakt:

Nina Guzman Toft
kulturrådgiver
E-post: nina.guzman.toft@lier.kommune.no 
Telefon: 32 22 02 52