Nå lanseres en ny veiviser for økonomisk sosialhjelp.

– NAV får mange henvendelser fra personer som har spørsmål om søknaden og hva de trenger å legge ved. Nå kan du finne gode svar i veiviseren og være bedre forberedt når du tar kontakt med oss, sier Camilla Dahl i prosjektet Digisos.

Du finner den nye veiviseren via boksen «Hva er din situasjon» på forsiden av nav.no. Se veiviseren for økonomisk sosialhjelp.

Andre muligheter

I veiviseren finner du også informasjon om andre muligheter enn økonomisk sosialhjelp. Både ordninger og stønader i og utenfor NAV er med, for eksempel bostøtte gjennom Husbanken, som er aktuelt for mange.

– Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få fra NAV og andre instanser. Vi håper veiviseren vil inspirere til å finne nye muligheter, sier Dahl.

Veiviseren er laget spesielt for de som søker økonomisk sosialhjelp for første gang, ungdom og barnefamilier.

Her finner du mer informasjon om NAV Lier.