Stanser bruk av AstraZeneca-vaksinen

Lier kommune stanser bruk av AstraZeneca-vaksinen. Etter nasjonale føringer har denne vært gitt til helsepersonell under 65 år. Lier kommune fortsetter den planlagte vaksineringen av innbyggere med vaksiner fra Moderna og Pfizer/BioNTech.

Torsdag 11. mars ble det kjent at FHI og legemiddelverket har besluttet å sette vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause. Beslutningen påvirker ikke vaksineringen av innbyggerne i Lier.

Lier kommune fortsetter vaksineringen av innbyggere som planlagt med vaksiner fra Moderne og Pfizer/BioNTech, men stanser vaksinering av helsepersonell med AstraZeneca-vaksinen.

- Vi avventer nå nye føringer fra Folkehelseinstituttet (FHI) rundt vaksinering av helsepersonell, sier Heidi Kristin Ringstad, prosjektleder for koronavaksinasjonsprogrammet i Lier.

Forsiktighetsprinsipp

Bakgrunnen for at bruk av AstraZeneca-vaksinen settes på pause i Norge er en melding om et dødsfall i Danmark som følge av blodpropp.

- Vi vil avvente informasjon om det er en sammenheng mellom vaksinen og dette tilfellet med blodpropp, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved FHI.

Beslutningen er begrunnet med et forsiktighetsprinsipp.

- Det er ikke konkludert at det er en sammenheng mellom vaksinasjon og hendelsen i Danmark, men etter et forsiktighetsprinsipp så velger vi å sette vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause mens utredningen pågår sier Geir Bukholm.

Overvåker bivirkninger

Bukholm sier at det ikke er en enkel beslutning å sette vaksinasjon av AstraZeneca på pause.

I Norge og Europa overvåkes bivirkninger nøye. Det som er meldt av bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinasjon har vært forbigående hodepine, feber med frysninger, utmattelse og muskel- og leddsmerter. I tillegg får mange smerter på vaksinasjonsstedet.

- Jeg vil påpeke at pausen ikke innebærer at vi fraråder vaksinasjon med AstraZeneca i fremtiden. AstraZeneca-vaksinen har god dokumentasjon og det å ha tilstrekkelig med doser til å sikre beskyttelse for så mange som mulig i risikogruppene så tidlig som mulig er også viktig. Vi er i en situasjon med økende smitte hvor beskyttelse mot koronasykdommen er stadig viktigere, sier Bukholm.

FHI ber de som allerede er vaksinert om ikke å bekymre seg unødig. Om det skulle vise seg å være en sammenheng mellom vaksinen og blodpropp, vil dette være en svært sjelden bivirkning, opplyser FHI.