Klart for vaksinering av ny aldersgruppe

I uke 7 får de første liungene fra 75 til 84 år vaksine mot covid-19. Det bor rundt 1700 innbyggere i denne aldersgruppen i Lier.

Etter flere uker med vaksinering av de eldste innbyggerne våre, er det nå bare noen få innbyggere over 85 år som ikke har fått tilbud om vaksine. De som er igjen vil få tilbud i løpet av kort tid. 

Det betyr at tiden snart er inne for å tilby vaksine til liunger fra 75 til 84 år.   

- De første i den nye aldersgruppen kommer til å få innkalling til vaksinering i løpet av denne uken. Deretter vil alle i denne aldersgruppen få innkalling i tur og orden, sier prosjektleder Heidi Kristin Ringstad.   

Lier kommune vil vaksinere hver eneste uke fremover. Er du mellom 75 og 84 år er det derfor viktig å følge med på varslene fra helsenorge.no i ukene framover, eller få hjelp av pårørende til dette.  

Pårørende hjelper til 

Erfaringene med å kalle inn via helsenorge.no, samt følge opp på SMS eller telefon ved behov, har vært gode.  

- Det er kun noen svært få personer som ikke har møtt opp til timen, forteller prosjektlederen.   

Hun retter en stor takk til alle pårørende som har bidratt rundt innkalling og transport. 

- De pårørende har gjort en kjempeviktig jobb for å få vaksinert de mest utsatte innbyggerne våre, sier Heidi Kristin Ringstad.    

Status for vaksineringen 

Så langt er det beboere i sykehjem, innbyggere fra 85 år og oppover samt prioritert helsepersonell som har fått koronavaksine i Lier.   

  • Beboere i sykehjem får i løpet av denne uken dose 2, og er dermed fullvaksinerte.  

  • Størsteparten av innbyggerne over 85 år har fått tilbud om første dose av vaksinen. Dose to vil settes i løpet av de nærmeste ukene.  

  • Til sammen er det satt 787 koronavaksiner i Lier kommune. 

  • I uke 6 vil det foregå vaksinering i Hegghallen onsdag 10. februar. Da vil det settes 155 doser. 

  • I uke 7 forventer vi å få 305 doser.   

Få oppdatert informasjon om koronavaksineringen på www.lier.kommune.no/koronavaksine