Starter vaksinering av ny risikogruppe

Lier kommune kaller nå inn personer med underliggende sykdommer og tilstander i alderen 55-64 år til vaksinering fra uke 16.

Lier kommune følger Folkehelseinstituttets prioriteringsliste over hvilke innbyggere som skal tilbys koronavaksinen når:

 1. Beboere i sykehjem 
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i denne listen over risikogrupper)  
 5. Personer med underliggende sykdommer/tilstander i alder 55-64 år
 6. Personer med underliggende sykdommer/tilstander i alder 45-54 år
 7. Personer med underliggende sykdommer/tilstander i alder 18-44 år
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

Klart for gruppe 5

Lier kommune er snart ferdig med å vaksinere innbyggere i gruppe 4, og har startet å kalle inn innbyggere i gruppe 5 for vaksinering fra uke 16. Gruppe 5 utgjør i underkant av 1000 personer i Lier.

Heidi Kristin Ringstad, prosjektleder for vaksinasjonsprogrammet i Lier, understreker at gruppe 5 utgjør personer med underliggende sykdommer og tilstander i alderen 55-64 år.

- Det vil si at innbyggere uten underliggende sykdommer og tilstander i aldersgruppen 55-64 år ikke er i gruppe 5. Disse er i gruppe 8, påpeker Ringstad.

Det er fastlegene som melder inn til kommunen hvilken av de prioriterte risikogruppene deres pasienter tilhører.

Status på vaksineringen i Lier

 • Etter 16. april 2021 vil det være satt 6074 vaksinedoser i Lier.

 • I uke 16 skal det settes ca. 900 vaksinedoser. Vaksinasjonsdagene er onsdag 21. april og torsdag 22. april. 

 • I Lier bruker vi vaksinene fra Moderna og Pfizer/BioNTech.