Starter koronavaksinering i Hegghallen   

Onsdag 27. januar starter Lier kommune vaksinering av hjemmeboende innbyggere over 85 år i Hegghallen. Hallen blir derfor stengt for ordinær aktivitet hele denne dagen.

Lier kommune er ferdig med første runde med vaksinering for sykehjemspasienter. I uke 4 får vi 210 vaksinedoser: 90 av disse går til dose nummer to for sykehjemspasienter. Resten går til liunger over 85 år som bor hjemme. Dette skjer i Hegghallen onsdag 27. januar.   

Vi får nå vaksiner til en liten andel av innbyggerne våre over 85 år. De som skal få tilbud om vaksinen i uke 4 vil snart få innkalling.   

-  Er du over 85 og ikke får noen innkalling denne uken, betyr det at du ikke får tilbud om vaksine i uke 4. Du får innkalling når det blir din tur og behøver ikke kontakte kommunen for å sjekke, sier Heidi Kristin Ringstad, prosjektleder for vaksinasjonsprogrammet i Lier kommune.    

Hun minner om at innbyggere som har hatt korona må ha vært symptomfrie i tre uker før de kan ta vaksinen. Da må du i så fall takke nei til vaksinen nå, og vente til neste gang du får innkalling.   

Stenger Hegghallen   

I uke 4 starter vaksineringen i forholdsvis liten skala, og Hegghallen stenges for ordinær aktivitet 27. januar.    

- Dette er generalprøven. Vi skal bruke denne dagen til å skaffe oss verdifull erfaring med gjennomføring av vaksineringen og hvor lang tid det tar å rigge opp og ned hallen. Derfor kommer hallen til å stenges hele dagen. Vi kommer til å evaluere gjennomføringen av vaksineringen fortløpende for å gjøre nødvendige justeringer, sier Ringstad.   

Hun understreker at Lier kommune vil gjennomføre vaksineringen så effektivt som mulig i tiden fremover, slik at hallen kan være mest mulig åpen.    

Informasjon om hvilke datoer hallen skal brukes til vaksinering blir forløpende lagt ut på www.lier.kommune.no/koronavaksine       

Trafikkavvikling og smittevern   

Kommunen er opptatt av å sikre trygg trafikkavvikling og ivareta smittevern for elever, ansatte, de som skal vaksineres og ledsagere.    

- Vi er svært opptatt av å ivareta trafikksikkerheten og smittevernet ved Hegg skole, og dette er også et krav fra FHI til kommunene. Vi kommer til å gjøre en rekke tiltak på disse områdene når vaksineringen foregår i Hegghallen, sier Heidi Kristin Ringstad.   

Lier vei, vann og avløp skal ivareta trafikksikkerheten. Det blir mennesker til stede som vil passe på både trafikksikkerhet og smittevern.    

- For å ivareta smittevern blir det fysiske skiller mellom skoleområdet og vaksineringsområdet både ute og inne, forklarer Ringstad.