Startskudd for 30 digitale agenter i Lier kommune

Ansatte skal sette velferdsteknologi ut i praksis.

Mandag 4. mars var 30 ansatte i helse-, omsorg og velferd i Lier kommune samlet på Haugestad for å starte på et opplæringsprosjekt som skal vare i hele 2019.

Disse ansatte blir såkalte digitale agenter og skal bruke sin kompetanse ute på arbeidsplassen sin, det være seg informasjon eller igangsetting av prosjekter knyttet til velferdsteknologi som en del av tjenesteytingen i Lier kommune.

Følger KS-opplegg

De nye digitale agentene fikk utdelt egne t-skjorter, ryggsekk, opplæringspermer og et nettbrett som skal brukes i opplærings- og praksissammenheng.

Digitalagentene følger et kursopplegg fra Kommunenes Sentralforbund og Helsedirektoratet som heter Velferdsteknologiens ABC.

Psykolog og spillgründer Gaute Godager snakket til de ansatte på første samling.

Mer effektiv bruk

Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende.

Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

- Vi skal ha samlinger med en måneds mellomrom. På samlingene tar vi opp ulike temaer. Gjennom prosjektet med digitale agenter håper vi at de ansatte går ut i virksomhetene som gode eksempler, drar nytte av hverandre og er stolte og gode ambassadører for velferdsteknologisatsingen i Lier kommune, sier Jon Kristian Pedersen, rådgiver og prosjektleder for velferdsteknologi i kommunen.