Lierbyen tannklinikk og Tranby tannklinikk blir slått sammen til en tannklinikk fra februar av.

Den nye tannklinikken heter Lier tannklinikk og får ny adresse og telefonnummer.

Den nye besøksadressen er:
Lier tannklinikk
Fosskvartalet 3. etasje
Bruveien 2
3403 Lier

Telefonnummer: 32 21 90 80