Midlertidig tilskuddsordning til foreningslivet

2020 har vært og er fortsatt et krevende år for foreningslivet vårt. Nå åpner vi for at Liers foreninger kan søke om en håndsrekning.

Lier kommune ser hvilken innsats som gjøres og anerkjenner det imponerende ansvaret som er tatt igjennom bygda, fra Sylling i nord til Lahell i sør.

Vi har nå fått muligheten til å utvide tilskuddsmulighetene våre med en midlertidig tilskuddsordning for å kunne kompensere noen meroppgaver og merutgifter, og for å kunne stimulere til noen tilpassede aktiviteter og arrangementer som kan oppleves gode for frivillige og deltakere.

For behandling i 2020 er søknadsfrist satt til 10. desember.

All informasjon om ordningen finner du her.