Hopp til innhold

Vil du engasjere deg i Lier?

Nå ønskes det forslag til kandidater til de tre rådene i Lier kommune: Eldrerådet, råd for mennesker med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet.

Eldrerådet

Pensjonistforeninger og andre organisasjoner som representerer eldre i Lier kommune inviteres til å fremme kandidater til nytt eldreråd. Eldrerådet er et rådgivende organ og uttaler seg i saker som gjelder eldre.

Forslag til kandidater sendes til postmottak@lier.kommune.no innen fristen 6. oktober 2023. 

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse

Foreninger som representerer mennesker med funksjonsnedsettelse i Lier kommune ivniteres til å fremme kandidater til nytt råd. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ som uttaler seg i saker som gjelder mennesker med funksjonsnedsettelse. 

Forslag til kandidater sendes til postmottak@lier.kommune.no innen fristen 6. oktober 2023.

Ungdomsrådet

Hvis du er en ungdom mellom 15 og 19 år som er bosatt i Lier kan du søke om å bli med i ungdomsrådet. Ungdomsrådet skal være barn og unges stemme inn i politiske saker i Lier kommune.

Her kan du lese mer om ungdomsrådet