På selveste Luciadagen vedtok kommunestyret handlingsprogrammet for 2017-2020.

Handlingsprogrammet legger de økonomiske rammene for alt Lier kommune skal jobbe med i 2017-2020.

I sitt beslutningsgrunnlag trakk rådmannen frem tre hovedprioriteringer:

  • God psykisk helse for alle innbyggere
  • Effektiv infrastruktur
  • Smarte og digitale løsninger

Disse tre områdene sluttet også kommunestyret seg til.

Fellesforslaget fra Høyre, Senterpartiet, Venstre og KrF ble vedtatt med 26 mot 23 stemmer.

Fellesforslaget fra H, Sp, V og KrF

SE VIDEO FRA BUDSJETT-DEBATTEN:

Her finner du de andre budsjettforslagene:

Lier komunestyre vedtok budsjettet under møtet 13. desember 2016.