Møt opp på folkemøtet 2. mai for å få informasjon om rulleringen av kommuneplanen og kom med innspill på hvordan du mener Lier bør utvikles de kommende årene.

Hvordan skal Lier utvikle seg i årene frem til 2028? Det er et sentralt spørsmål når kommuneplanen skal rulleres, og det arbeidet starter nå og pågår frem til neste år.

Det er viktig at innbyggerne og involverte parter får anledning til å både få informasjon og til å gi innspill til kommuneplanen, som setter retningen og rammen for utviklingen av Lier-samfunnet de neste ti årene.

Folkemøtet arrangeres på Haugestad 2. mai fra klokken 19.00 til klokken 21.00.

Der kan du få informasjon om arbeidet med å lage en ny kommuneplan, og det er god anledning til å stille spørsmål og si sin mening om hvordan Lier bør utvikles de kommende årene.

Hovedtema for møtet:

- Hva er kommuneplanen
- Hva skal foregå under kommuneplanrulleringen
- Hvordan kan folk delta i rulleringen
- Spørsmål, forslag og innspill

Se egen temaside om kommuneplan-rulleringen