Nå kan du se hele eller deler av kommunestyremøtet i Lier i opptak.