Arbeidet med å bygge opp igjen fv. 285 ved Bringebærkastet ligger litt etter skjema.

Entreprenøren jobber på for fullt på fylkesveien mellom Sylling og Skaret. Selv om arbeidene har tatt lenger tid enn planlagt har Statens vegvesen fortsatt mål om å åpne vegen igjen i første kvartal av 2017, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Omfattende arbeid

Arbeidet med fyllingen er godt i gang, men arbeidet med å stabilisere terrenget i bunnen av fyllingen har vært mer omfattende og tatt lenger tid enn vi hadde forutsatt.  

Støttemur til godkjennelse

Et sted må Statens vegvesen bygge en 45 meter lang støttemur for å holde veifyllingen, og dermed også veien, på plass. Den dårlige kvaliteten på fjellet gjør at deler av støttemuren må bygges høyere enn først antatt, og den må godkjennes teknisk før arbeidene kan starte.

Arbeidet med den lavere delen av muren er i full gang, med forskaling og støpning, informerer Statens vegvesen.


Bilder fra Bringebærkastet langs fv. 285. (Foto: Tor Takle Bore, Statens vegvesen)