Drømmestipendet består av 100 stipend på 15.000 kroner hver.

Det betyr at det til sammen deles ut 1,5 millioner kroner i Drømmestipend til unge norske kulturutøvere.

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.

Gjennom denne stipendutdelingen ønsker de å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Håpet er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Alle kommuner kan nominere så mange de vil fra 2018 innen disse kategoriene:

Dans, musikk, skapende skriving, visuell kunst, sirkus, teater og annet

Fristen er 31. januar

- Er du kulturutøver mellom 13 og 20 år som bærer på en drøm? Hvis svaret er ja, så vil vi gjerne at du vurderer å søke om Drømmestipend. Send inn søknad med dokumentasjoner til epostadressen: kulturskolen@lier.kommune.no. Fristen for å søke er 31. januar, forteller kulturskolerektor Sissel Gerhardsen Røine.

I fjor var det Sunniva Fevang fra Lier som kom gjennom nåløyet og fikk et Drømmestipend på 10.000 kroner.

For mer informasjon, sjekk ut nettsiden: www.drommestipendet.no

Følg Lier kommune på Facebook