Høringsfristen er satt til 21. april.

Renovasjonsforskriften regulerer forholdet mellom Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) som forvalter av renovasjonstjenester på vegne av kommunene, og innbyggerne i Drammensregionen. Forskriften er revidert, og er nå lagt til høring.

Her kan du lese forslaget til renovasjonsforskrift

Les høringsbrevet

Du finner også høringsutkastet på www.rfd.no/nyeforskrifter

Frist for uttalelse:

21. april 2017 er frist for å gi uttalelse til høringsutkastet. Uttalelser må være skriftlige og sendes til post@rfd.no eller RfD, Postboks 154 Bragernes, 3001 Drammen.