Lier og Drammen kommuner er klare til å fortsette den felles miljødugnaden for en ren Drammensfjord.

En ren Drammensfjord er et viktig mål for både Lier kommune, Drammen kommune og staten. Den betydelige miljødugnaden fra både grunneiere, industri, kommuner og stat har gitt gode resultater, og flere av miljømålene for fjorden er nådd.

Sluttrapporten fra prosjektet «Ren Drammensfjord 2015» viser at det fortsatt er behov for miljøovervåking- og opprydning i Drammensfjorden, og kommunene Drammen og Lier vil samarbeide om dette viktige arbeidet videre.

Se nettsidene til Miljødirektoratet

- Utvikling av bolig og næring langs fjordkanten i både Drammen og Lier forutsetter at overvåkningen av vann og sedimenter videreføres, sier ordførerne i de to kommunene, Tore O. Hansen og Gunn Cecilie Ringdal.

Rapporten er nettopp blitt kjent for kommunene.  Det har allerede vært kontakt med tanke på fremtidig organisering av arbeidet og vi regner med å ha en modell for oppfølging klar i løpet av kort tid.