Lier kommune ved Viva IKS søker om nytt utslippspunkt og ny utslippstillatelse etter forurensningsloven.