Svært lav arbeidsledighet i Lier

Jan Kåre Melsæther, leder i Nav Lier.
Ledigheten i Lier var på 1,8 prosent. – Dette er svært lavt, sier Jan Kåre Melsæther, leder i NAV Lier.

I Lier var det registrert 244 helt ledige personer ved utgangen av juni, en nedgang på 3,9 prosent sammenlignet med juni i fjor.

1,8 prosent ledighet

Ledigheten i Lier var på 1,8 prosent, i Buskerud var den på 2,3 prosent av arbeidsstyrken, mens tallet for Norge som helhet er 2,2 prosent.

Det var 123 helt ledige menn i juni, en nedgang på 32 personer fra året før. For kvinner var antall helt ledige 121, en økning på 22 personer i forhold til juni 2017.

Lav ledighet over tid

- I Lier har vi nå en arbeidsledighet på under to prosent over tid (1,8 prosent de tre siste månedene). Dette er svært lavt og tegn på et stramt arbeidsmarked med mangel på arbeidskraft i mange bransjer, sier Jan Kåre Melsæther, leder i NAV Lier (bildet).

1473 ledige stillinger

NAV registrerte 1 473 nye ledige stillinger i Buskerud i juni. Innen helse-, pleie og omsorg var det 224 nye ledige stillinger, innen industriarbeid 127, innen butikk- og salgsarbeid 96, innen undervisning 113, innen bygg og anlegg 217, og innen ingeniør- og ikt-fag 191 nye ledige stillinger.

LES HELE PRESSEMELDINGEN FRA NAV