Hopp til innhold

Sammen om livsmestring ungdom

Gå til

Målsetning

En større andel barn og unge opplever mestring, trivsel og god helse i oppveksten.

 • Styrke arbeidet med livsmestring og folkehelse i skolen
 • Bidra til kunnskapsutvikling om hvordan helsefremmende tiltak tilpasset ungdom best kan utføres og lokalt tilpasses.

Status

God framdrift

Samarbeidsmodell for livsmestring med kunnskapsutvikling og lokal tilpassing av helsefremmende tiltak for ungdom. 

 • 20 fellesaktiviteter utfra dybdeområdene i kompetanseplanen per klassetrinn for ca. 1100 ungdomsskoleelever med foresatte
 • Kompetanseheving om livsmestring for fagpersoner på ungdomstrinnet
 • Tverrfaglig samarbeid mellom frivilligheten, næringslivet og kommunale aktører fra oppvekst, helse og kultur
 • Sammen om livsmestring ungdom var del 1 av utviklingsarbeidet med å etablere en helhetlig, målrettet og systematisk satsning på livsmestring i skolen, støttet av midler fra folkehelse-programmet. Erfaringer fra del 1 er oppsummert i en evalueringsrapport
 • I del 2 er tanken å videreføre erfaringene fra ungdomsskolen og kombinere dem med erfaringer fra SAL- og Røre-skolene i Lier. Fra 2024 knyttes disse to prosjektene tettere sammen og alle 12 skolene vil over 3 år arbeide med å videreutvikle satsning på livsmestring i Lierskolen.  Det settes fokus på:
  • Daglige og ukentlige aktiviteter livsmestring 1-10 trinn
  • Samarbeidsaktiviteter livsmestring utfra dybdeområder 1-10 trinn
  • Tverrfaglig samarbeid og kunnskapsdeling skole, helse og kultur – rutiner og arenaer
  • Medvirkning og evaluering – rutiner og arenaer  
 • Skole, helse og kultur i Lier skal fortsette å videreutvikle sin samskaping knyttet til sammen om livsmestring.

Kontaktinformasjon

Henvendelser og spørsmål kan sendes til 

Nyttig informasjon

 

Sist oppdatert: 06. mars 2024

Fant du det du lette etter?