Hopp til innhold

Matkonferansen 2022

I fjor ble matkonferansen arrangert av Lier kommune, i samarbeid med Næringsforeningen, lokale og nasjonale aktører i matnæringen – en smakfull konferanse i låven på Store Gilhus gård. Tema og navnet for konferansen var Matveien inn i fremtiden.

Mat som yrkesvei, matlogistikk og mattrender var noen av emnene som ble dekket i denne nye konferansen i 2022.

Det planlegges nå for en ny konferanse i 2023.

Bakgrunnen for Matveien 2022 var klimaomstillingsprosjektet LierLøftet hvor vi ønsker å løfte frem de mange matnæringsaktørene som har tilhold her i Lier. Dette innebærer blant annet å fremheve gode klimatiltak og den lokale bonden som produserer smakfull, trygg, sunn, kortreist og klimavennlig mat med høy kvalitet.

Fra scenen ble det holdt innlegg om:

  • Trender i matveien: å spise mer frukt og grønt, å være mer selvforsynt og å vite hvor maten kommer fra.
  • Mat på vei: klimavennlig transport og logistikk både på hjul og på skinner.
  • Mat som yrkesvei: matnæringens behov for kunnskap, kompetanse og teknologi.

Hvem passer denne konferansen for? 

Målgruppen for konferansen er næringsmiddelindustrien, landbruket, politikere og offentlig forvaltning (personer i administrasjon og avdelinger relevante for kunnskap, utdanning, produksjon og forvaltning knyttet til mat i kommuner, fylker, Statsforvalter, utdanningssektoren m.v.)

Godt samarbeid

Vi har mange medspillere å takke for at Matveien blir til mens vi går. Spesielt vil vi nevne Park, idrett og friluftsliv som sammen med Lier eiendomsselskap KF sto på for at Store Gilhus gård, som i lang tid har ligget brakk, denne høsten kan fremstå som en provisorisk, idyllisk og sjarmerende arena for Matveien 2022.  

I tillegg er Næringsforeningen i Drammensregionen medarrangør, samt alle deltagerne i LierLøftet, som er med enten som partner eller støttespiller. Disse er Lier Bondelag, Buskerud og omegn Gartnerforening, Bama (partner), Kiwi, Oda, Nærbakst, Gartnerhallen, Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) og Too Good To Go.  

Videre vil vi trekke frem gode medspillere som Ren Smak, Lier videregående skole, Åssiden videregående skole, Eidos, Fjordbyen og Plantasjen.