I september ble Miljøfyrtårnsertifikat utdelt til tre bedrifter i Lier – som gjennom dette arbeidet viser både miljøinnsats og samfunnsansvar.

De tre bedriftene som har blitt Miljøfyrtårn-sertifisert i 2016, er Bama Industri Salatfabrikken, Brødrene Karlsen AS og Lier boligselskap AS.

I midten av september delte Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal ut Miljøfyrtårnsertifikatene til bedriftene, og pekte i den anledning på at Lier kommune har som mål å være en foregangskommune på miljøområdet.

- Vi vil bidra til at Liersamfunnet utvikler seg i en mest mulig bærekraftig retning. Vi mener at miljøsertifisering bidrar til å heve virksomhetenes miljøstandard. Disse tre bedriftene er svært ulike i sin virksomhet, og jeg er svært glad for at de tar miljøansvar og følger opp gjennom å bli Miljøfyrtårn, sa ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Systematiske tiltak

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Nesten 5000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn pr. juni 2016.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Fortsetter arbeidet

Bama Industrier Salatfabrikken har mellom 170 og 180 ansatte i Lier og har allerede gjennom dagens driftssystemer flere av av elementene som kreves i en miljøfyrtårnsammenheng.

- Vi satte ned en prosjektgruppe med deltakere fra mange deler av virksomheten som jobbet systematisk med sertifiseringsprosjektet frem til Miljøfyrtårn. Vi brukte om lag tre kvart år på å gjøre hele jobben. Nå starter neste fase med fokus på å bli bedre på sortering av søppel, for å nevne noe. Vi har gjort gode kartlegginger i forhold til miljøregnskapet vårt, og håper vi kan kvittere ut enda bedre resultater når status gjøres opp neste år, forteller kvalitetssjef og prosjektleder Gerd Beitdokken hos Bama Industrier Salatfabrikken.


Jubel hos Bama Industrier Salatfabrikken da Miljøfyrtårnet ble delt ut.


Miljø og visjon går i ett

Kommunen håper Miljøfyrtårn-arbeidet blir en inspirasjon for andre bedrifter.

- Bamas visjon er: «Vi gjør Norge ferskere og sunnere». Dette går som hånd i hanske med arbeidet med Miljøfyrtårnsertifiseringen. Visjonen gjennomsyrer hele vår virksomhet, forteller fabrikkdirektør Dagfinn Myrvold hos Bama Industrier Salatfabrikken.

Bama har en egen miljøstrategi med konkrete mål innen en rekke områder, og selskapet jobber mot målene ved konkrete tiltaksplaner. Redusert matsvinn er Bamas viktigste miljømål.

- Miljøfyrtårn-sertifisering av våre virksomheter er ett av flere tiltak for å sikre bærekraftig utvikling. Andre viktige tiltak er emballasjeoptimering, forbruk av ressurser som energi og vann, ressurseffektiv transport, økt utnyttelse av råvarer, gjenvinning og resirkulering, informerer Dagfinn Myrvold, som også peker på viktigheten av gode rutiner i HMS-arbeidet:

- Gode rutiner og målsettinger i HMS-arbeidet vil også være et prioritert område. Med ansatte fra 20-25 nasjoner kreves det mye engasjement fra ansatte og ledelse. Samtidig gir dette fellesskapet unike muligheter, understreker direktøren.

Jobber med miljøarbeidet

De to andre firmaene som ble Miljøfyrtårn-sertifisert, er Brødrene Samuelsen og Lier Boligselskap AS.

Brødrene Samuelsen er et malerfirma startet opp av to brødre i 1997, og som holder til på Vitbank. Arnfinn Samuelsen. som en av de to brødrene, sier at de har jobbet med miljøarbeidet helt fra de fikk sine første lærlinger.

- Miljøfyrtårn sørger for at bedriften har gode rutiner både for HMS og ytre miljø, og er med på å systematisere dette arbeidet, sier Arnfinn Samuelsen.

Lier Boligselskap AS er heleid av Lier kommune og eier, drifter og leier ut boliger og servicebygg for personer og målgrupper Lier kommune påtar seg å skaffe bolig til.

- Vi hadde det meste på plass fra før, men vi har måttet tilrettelegge for bedre avfallshåndtering her på kontoret, sier daglig leder Einar Hovde.

LES FLERE SAKER FRA LIER KOMMUNE