Hvordan ønsker du at Lier skal være i fremtiden? 2.mai får du mulighet til å dele dine tanker, ideer og innspill.

2.mai inviterer Lier kommune til folkemøte i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen 2018-2028.

Sted: Haugestad, Lierbyen
Tid: Kl.19-21, 2.mai 2017

Under møtet kan du stille spørsmål om det videre arbeidet, og vi ønsker å høre hvordan du
mener Lier kommune bør utvikles i årene fremover. Dette er viktig for å sette gode mål for
kommunens videre arbeid og utvikling.

Flere muligheter for innspill

Arbeidet med kommuneplanen vil pågå frem til neste år, og det kommer flere anledninger til å komme med innspill. Vi jobber blant annet med en egen app, MittLier, der man kan laste inn bilder og tekst i et kart på en enkel måte. Vi håper digital medvirkning kan gjøre det enklere for innbyggerne å engasjere seg i utviklingen av lokalmiljøet.

Kontaktforumet for næringslivet blir selvfølgelig også en viktig møteplass for dialog, og vi skal invitere til andre typer møteplasser for felles diskusjon.  

Her finner du mer informasjon om hvordan du kan gi innspill til kommuneplanen.