Hopp til innhold

Egge skole

Gå til

Skolens ledelse

Rektor: Hilde Lohne Karlsen
E-post: hilde.lohne.karlsen@lier.kommune.no 

Avdelings -og SFO-leder: Jorunn Kjelaas
E-post: jorunn kjelaas@lier.kommune.no

Følg oss på Facebook

Telefonnummer: 32 22 62 10

Fra skoleåret 2022-2023 går Egge skole gjennom en spennende og omfattende rehabilitering og påbygging. I byggeperioden vil alle elever ved Egge skole ha sitt skoletilbud lokalisert på Nordal skole. Ved eventuelle spørsmål om dette kontakt skolens ledelse.

Om skolen

"En god start"

Dette er visjonen til Egge skole. Gjennom den ønsker vi å legge til rette for at barna skal få en best mulig start hos oss.Vi ønsker at de skal lære mye faglig og sosialt, slik at de står godt rustet til å takle livets små og store utfordringer. Opplevelsen av en god start er en viktig forutsetning for mestring og læringsglede. 

  • Egge skole har i dag cirka 80 elever, fordelt på 7 klasser.
  • Skolen ligger landlig til i Vestre Lier i naturskjønne omgivelser.
  • Vi har flere lekeapparater, husker, volleyballbane og en fotballbane.
  • Vi er en Trivselsskole og har aktive Trivelsledere som legger til rette for lek og moro i friminuttene.

Fokusområder

  • Inkluderende skolemiljø
  • Dybdelæring/elevsentrert læring
  • Uteskole

SFO

For elever på 1. - 4. trinn har skolen et godt tilrettelagt SFO-tilbud.
Det er ca 35 barn som benytter tilbudet. SFO er åpent fra 1. august og
vanlige skoledager fra kl. 07.15 – kl.16.45.

SFO er også åpen i høstferien og vinterferien.

Skolehelsetjenesten på Egge skole

Skolehelsetjenesten på Egge skole består av en helsesykepleier i 30% stilling. Helsesykepleiere er ansatt i Helsetjenesten barn og unge, foreldre og gravide i Lier kommune. Vi jobber under helsepersonelloven og har dermed taushetsplikt og dokumentasjonsplikt, samt opplysningsplikt i de tilfellene hvor barnevernet skal kobles inn.

Vi jobber med helsefremmende og forebyggende arbeid. Våre arbeidsoppgaver er basert på nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Her er en liste over de faste oppgavene våre i løpet av et årshjul:

1.trinn: Helsesamtale med elev og foresatt. Det tas vekt og høyde, og vi går gjennom temaene kosthold, aktivitet, trivsel, familieforhold, tanker/følelser, kropp og grenser.

2.trinn: Tetravac vaksine. (Difteri, kikhoste, polio og stivkrampe).

3.trinn: Vekt og høyde. Grupper med tema «Hvordan ta vare på meg selv og andre».

4.trinn: Individuell oppfølging. Ingenting fast.

5.trinn: Pubertetsgrupper.

6.trinn: MMR-vaksine. (Kusma, meslinger, og røde hunder).

7.trinn: HPV-vaksine. To doser med seks måneder mellomrom.

Utover det faste programmet deltar vi på skolens ressursteam og har tilbud om individuelle samtaler, grupper og oppfølging. Vi er knyttet opp til kommunens helsetjeneste forøvrig, og kan være behjelpelig med å knytte elever/familie opp mot riktig tjenestetilbud, grupper etc.  

 

Kontaktinformasjon

NB! Av hensyn til personvern ber vi foresatte ta kontakt via helsenorge.no.

For andre henvendelser:

Hilde Sverdrup. Telefon: 45 73 43 15. E-post: hilde.sverdrup@lier.kommune.no   

Ta kontakt, så svarer vi så fort vi har anledning.

 

Råd og utvalg

Medlemmer i råd og utvalg ved Egge skole.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Leder: Helle Eriksrud

E-post: helleeriksrud@hotmail.com

Samarbeidsutvalget (SU):

Leder: Helene Isene

E-post: heleneask@yahoo.com

Her finner du skolenes ferier og fridager

Sist oppdatert: 01. desember 2023

Fant du det du lette etter?

Egge skole

Besøksadresse:

Vestsideveien 115
3404 Lier

Telefon: 32 22 62 10