Hopp til innhold

Lierbyen skole

Gå til

 

Skolens ledelse

Rektor: Marianne Thorrud 
e-post:marianne.thorrud@lier.kommune.no

Avdelingsleder: Sondre Nordli
e-post: sondre.nordli@lier.kommune.no

Avdelingsleder: Ida Meyer
e-post: ida.meyer@lier.kommune.no

 

Om skolen

Skolens visjon er "RESPEKT, GLEDE, KUNNSKAP".  
På Lierbyen skole får elevene utvikle sine evner i et godt sosialt miljø der kunnskap og læring står i fokus.

  • Lierbyen skole har ca. 255 elever fra 8.-10. trinn, fordelt på 3-4 paralleller.
  • Skolen tar imot elever fra Hegg og Egge barneskole. 
  • Vi har gode utearealer for ulike typer aktiviteter.


Følg oss på Facebook

Fokusområder

  • Læringsledelse
  • Lesing
  • Regning
  • Fysisk aktivitet
  • Digitale ferdigheter
  • Ungdomstrinn i utvikling
  • Dybdelæring

Skolehelsetjenesten på Lierbyen skole

Skolehelsetjenesten på Lierbyen skole består av en helsesykepleier i 40% stilling. Helsesykepleiere er ansatt i Helsetjenesten barn og unge, foreldre og gravide i Lier kommune. Vi jobber under helsepersonelloven og har dermed taushetsplikt og dokumentasjonsplikt, samt opplysningsplikt i de tilfellene hvor barnevernet skal kobles inn.

Vi jobber med helsefremmende og forebyggende arbeid. Våre arbeidsoppgaver er basert på nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Her er en liste over de faste oppgavene våre i løpet av et årshjul:

8.trinn: Helsesamtale. Det tas vekt og høyde, og vi går gjennom temaene kosthold, aktivitet, trivsel, familieforhold, rus, tanker/følelser, kropp og grenser.

9.trinn: Seksualundervisning.

10.trinn: Boostrix polio vaksine (Difteri, kikhoste, polio og stivkrampe). Besøk på Helsestasjon for ungdom.

Utover det faste programmet deltar vi på skolens ressursteam og har tilbud om individuelle samtaler, grupper og oppfølging. Vi er knyttet opp til kommunens helsetjeneste forøvrig, og kan være behjelpelig med å knytte elever/familie opp mot riktig tjenestetilbud, grupper etc.


Kontaktinformasjon

Janicke Bell. Telefon: 97 73 21 80. E-post: janicke.bell@lier.kommune.no

Ta kontakt, så svarer vi så fort vi har anledning.

Råd og utvalg

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Leder: Karianne Bjerknes
E-post: karianne@aquaflow.no

Samarbeidsutvalget:

Leder: Karianne Bjerknes
E-post:karianne@aquaflow.no

Klage på karakter

Skjema for klage på karakter

 

Her finner du skolenes ferier og fridager

Sist oppdatert: 21. august 2023

Fant du det du lette etter?

Lierbyen skole

Besøksadresse:

Stokkeveien 2
3403 Lier

Telefon: 32 22 85 00