Tranby skole

Gå tilSkolens ledelse

Rektor: Anette Fossnes

E-post: anette.fossnes@lier.kommune.no

Avdelingleder: Hartmut Wachter

E-post: hartmut.wachter@lier.kommune.no

Avdelingsleder for Miljøverkstedet: Heidi Lahnstein (oppstart høst 2019)

E-post: heidi.lahnstein@lier.kommune.no

Administrasjonsleder: Stian Bøhler

E-post: Stian.Bohler@lier.kommune.no

Om skolen

  • Tranby skole ligger sentralt på Tranby.
  • Skolen har ca. 360 elever fordelt på 8-10. klasse. Vi har ca. 55 ansatte.
  • Skolen har en egen avdeling, Miljøverkstedet, for elever med behov for spesiell tilrettelegging.
  • På Tranby skole skal alle elever oppleve mestring og trives i skolehverdagen.
  • Vi har tydelige standarder for hvordan elever og voksne skal omgås hverandre i hverdagen.
  • På Tranby er vi opptatt av å ha et enhetlig og felles fokus. Vi har utarbeidet felles rutiner for timene og har felles overordnede planer i fagene. Vurdering for læring står sentralt i læringsarbeidet.

Fokusområder

Folkehelse og livsmestring
Dybdelæring
Tilpasset opplæring

Råd og utvalg

Medlemmer i råd og utvalg ved Tranby skole.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Leder:  Anne Borgen Moe

E-post:  anne.borgen.moe@gmail.com

Nestleder: Vegard Kåsa

E-post: vegard.kasa@gmail.com 

 

Samarbeidsutvalget (SU)

Leder: Andri Freyr
E-post: andri.eidsson@lierskolen.no

Andri Freyr er også leder for elevrådet 2018/2019. 

 

Her finner du skolenes ferier og fridager

Sist oppdatert: 03. september 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tranby skole

Besøksadresse:

Tranby torg
3408 Tranby

Telefon: 32 84 93 40