Tranby skole

Gå tilSkolens ledelse

Rektor: Anette Fossnes

E-post: anette.fossnes@lier.kommune.no

Avdelingleder: Hartmut Wachter

E-post: hartmut.wachter@lier.kommune.no

Avdelingsleder for Miljøverkstedet: Heidi Lahnstein

E-post: heidi.lahnstein@lier.kommune.no

Administrasjonsleder: Stian Bøhler

E-post: Stian.Bohler@lier.kommune.no

Om skolen

Tranby skole ligger sentralt på Tranby.

  • Skolen har 375 elever fordelt på 8-10. klasse og 65 ansatte.
  • Skolen har en egen avdeling, Miljøverkstedet, for elever med behov for spesiell tilrettelegging.
  • Vi har kort vei til idrettsanlegg og skogen.
  • På Tranby skole skal alle elever oppleve mestring og trives i skolehverdagen.
  • Vi jobber ut ifra standarder for hvordan elever og voksne skal omgås hverandre i hverdagen.
  • På Tranby er vi opptatt av å ha et enhetlig og felles fokus. 

Fokusområder

Vår visjon er "Fundament for livet - springbrett til verden

Gjennom våre verdier Respekt, Omsorg og Samarbeid (ROS) jobber vi for at hver enkelt elev skal styrke sitt fundament og ha med seg et godt grunnlag videre i livet. 

God kvalitet i læringen

Sunne og robuste elever

Trygt og inkluderende skolemiljø

Hensiktsmessig og nyttig bruk av ikt

Ansatte som trives og yter i jobben sin

Råd og utvalg

Medlemmer i råd og utvalg ved Tranby skole.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Leder:  Anne Borgen Moe

E-post:  anne.borgen.moe@gmail.com

Nestleder: Vegard Kåsa

E-post: vegard.kasa@gmail.com 

 

Samarbeidsutvalget (SU)

Leder: Tina Wolf
E-post: tina.wolf@lierskolen.no

 

 

Her finner du skolenes ferier og fridager

Sist oppdatert: 23. januar 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tranby skole

Besøksadresse:

Tranby torg
3408 Tranby

Telefon: 32 84 93 40