Hopp til innhold

Tranby skole

Gå tilSkolens ledelse

Rektor: Anette Fossnes

E-post: anette.fossnes@lier.kommune.no

Avdelingleder: Hartmut Wachter

E-post: hartmut.wachter@lier.kommune.no

Avdelingsleder for Miljøverkstedet: Trine Borgen

E-post:trine.borgen@lier.kommune.no

Avdelingsleder: Stian Bøhler

E-post: Stian.Bohler@lier.kommune.no

Om skolen

Tranby skole ligger sentralt på Tranby.

  • Skolen har 375 elever fordelt på 8-10. klasse og 65 ansatte.
  • Skolen har en egen avdeling, Miljøverkstedet, for elever med behov for spesiell tilrettelegging.
  • Vi har kort vei til idrettsanlegg og skogen.
  • På Tranby skole skal alle elever oppleve mestring og trives i skolehverdagen.
  • Vi jobber ut ifra standarder for hvordan elever og voksne skal omgås hverandre i hverdagen.
  • På Tranby er vi opptatt av å ha et enhetlig og felles fokus. 

Fokusområder

Vår visjon er "Fundament for livet - springbrett til verden

Gjennom våre verdier Respekt, Omsorg og Samarbeid (ROS) jobber vi for at hver enkelt elev skal styrke sitt fundament og ha med seg et godt grunnlag videre i livet. 

God kvalitet i læringen

Sunne og robuste elever

Trygt og inkluderende skolemiljø

Hensiktsmessig og nyttig bruk av ikt

Ansatte som trives og yter i jobben sin

Skolehelsetjenesten på Tranby skole

Skolehelsetjenesten på Tranby skole består av en helsesykepleier i 75% stilling. Helsesykepleiere er ansatt i Helsetjenesten barn og unge, foreldre og gravide i Lier kommune. Vi jobber under helsepersonelloven og har dermed taushetsplikt og dokumentasjonsplikt, samt opplysningsplikt i de tilfellene hvor barnevernet skal kobles inn.

Vi jobber med helsefremmende og forebyggende arbeid. Våre arbeidsoppgaver er basert på nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Her er en liste over de faste oppgavene våre i løpet av et årshjul:

8.trinn: Helsesamtale. Det tas vekt og høyde, og går gjennom temaer: kosthold, aktivitet, trivsel, familieforhold, rus, tanker/følelser, kropp og grenser.

9.trinn: Seksualundervisning.

10.trinn: Boostrix polio vaksine (Difteri, kikhoste, polio og stivkrampe). Besøk på Helsestasjon for ungdom.

Utover det faste programmet deltar vi på skolens ressursteam og har tilbud om individuelle samtaler, grupper og oppfølging. Vi er knyttet opp til kommunens helsetjeneste forøvrig, og kan være behjelpelig med å knytte elever/familie opp mot riktig tjenestetilbud, grupper etc.  

 

Kontaktinformasjon

Gry Haugen. Telefon: 48 21 07 46. E-post: gry.haugen@lier.kommune.no   

Ta kontakt, så svarer vi så fort vi har anledning

 

Råd og utvalg

Medlemmer i råd og utvalg ved Tranby skole.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Leder: Mathilde Berger

E-post: mathilde.tharaldsen@gmail.com

Nestleder: Marianne Hansteen

E-post: marianne.hansteen@vegvesen.no

 

Elevrådsleder 

Kasper Leer Løvland

 

Samarbeidsutvalget (SU)

Leder: Mathilde Berger
E-post:mathilde.tharaldsen@gmail.com 

 

 

Her finner du skolenes ferier og fridager

Sist oppdatert: 25. oktober 2022

Fant du det du lette etter?

Tranby skole

Besøksadresse:

Tranby torg
3408 Tranby

Telefon: 32 84 93 40