Hopp til innhold

Bygninger i landbruket

Gå til

Dette kan du søke om selv

  • oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av driftsbygning inntil 1000 m2 bruksareal
  • tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m2 bruksareal.

Dette må et foretak søke om for deg

Større driftsbygninger kan du ikke søke om selv. De skal behandles som "søknad med ansvarsrett" etter pbl § 20-1. Det samme gjelder bygninger for fabrikkmessig produksjon og salg.

Temaveileder for driftsbygninger i landbruket 

Boliger for sesongarbeidere i landbruket

Retningslinjer for dispensasjon for alternativ bruk av tomme driftsbygninger innen landbruket.

Disse skal behandles som "søknad med ansvarsrett" etter pbl §20-1

Sist oppdatert: 08. november 2022

Fant du det du lette etter?