Torsdag ettermiddag ble den 1,2 kilometer lange gang- og sykkelveien langs Vestsideveien offisielt åpnet.

Den nye gang- og sykkelveien går fra Bilbo til Linjeveien. Hele kjørebanen langs strekningen har også blitt oppgradert, og hele prosjektet har en prislapp på 44 millioner kroner og finansiert over budsjettene til Buskerud fylkeskommune.

Mange hadde møtt opp til åpningen klokken 12.00 torsdag 24. august, og det var liten tvil om at den nye gang- og sykkelveien var etterlenget blant de som bor og ferdes i området.

Jubel og vafler

Prosjektet er på det nærmeste ferdig, nå gjenstår et lag til med asfalt på veien før alt er fiks ferdig. Men etter sang fra Helgerud barnegård, taler fra ordfører Gunn Cecilie Ringdal, representanter fra vegvesenet og aksjonsgruppen for trygg Vestsidevei, var det duket for at fylkesordfører Roger Ryberg kunne klippe snoren og erklære den nye gang- og sykkelveien for offisielt åpnet.

Etter åpningen ble alle fremmøtte invitert ned til området rundt Lierelva for å smake på vegvesenets berømte vafler, noe som var et populært innslag.

Her kan du se opptak fra åpningen (fra Buskerud fylkeskommunes Facebookside)

Veien videre

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal har fått flere tilbakemelding på litt dårlige forhold på den gamle Baneveien, men dette blir det tatt tak i utover høsten med litt opprydding, nye skilt og ny brosjyre. 


Fylkesordfører Roger Ryberg åpnet den nye gang- og sykkelveien.