Dette er anbefalingene for covid-19 som gjelder nå

Hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer og føler deg syk. Du trenger ikke lenger teste deg, og du trenger ikke være hjemme fire dager ved covid-19. Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp. Kommunens testtilbud vil fortsette en stund til.

Regjeringen opphevet tirsdag 5. april rådet om å holde seg hjemme 4 døgn etter koronasmitte

Oppdaterte anbefalinger

Anbefalingene om covid-19 som gjelder nå er: 

  • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
  • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn.
  • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.
  • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.
  • Du trenger ikke å registrere positive selvtester hos kommunen.
  • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19. Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no)

Her kan du lese hva du gjør ved nyoppståtte luftveissymptomer (fhi.no)

Selvtester vil fortsatt være tilgjengelig

I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester i Lier for de i befolkningen som likevel ønsker å teste seg. Rådene ved positiv og negativ test er de samme; hold deg hjemme om du føler deg syk.

Drift av teststasjon fortsetter

Kommunen vil fortsatt drifte teststasjonen en stund til, blant annet med hensyn på testing for dokumentasjon av gjennomgått sykdom. Slik testing skjer som hovedregel ikke hos fastlegen eller på legevakten.

Begrunnelse for oppheving av tiltakene

Omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter av koronaviruset, og svært mange er nå vaksinert eller har hatt korona. Det gjør at de fleste nå er godt beskyttet mot alvorlig sykdom.

Vinterbølgen av covid-19 ser ut til å være på retur i Norge. Det er ikke lenger nødvendig å begrense smitten på samme måte som tidligere. Det er nå tilstrekkelig at folk holder seg hjemme når de føler seg syke.

Du finner mer informasjon på vår temaside om koronavirus