Elevene kan snakke med barnevernet på skolen

Ressursteamet (F.V): Linda Tafjord, Eva-Marie Nagelsaker, Charlotte Thomassen, Cathrine Møller-Fossen, Anita Nybøe, Nina Høglund, Dag Bern, Cathtrine Tallaksen
Hver torsdag er Linda Tafjord fra barnevernet til stede på Sylling skole. For elevene betyr det gode samtaler om både vanskelige og hverdagslige ting – av og til på kontoret og noen ganger ute i skolegården eller mens de rusler en tur.

Tafjord er del av et ressursteam som består av representanter fra barnevernet, skolen, PP-tjenesten og helsetjenesten. Sylling skole er med på et prøveprosjekt som handler om å ha barnevernet til stede på skolen en dag i uken. Prosjektet startet i januar 2021.

Gode tilbakemeldinger

Med Linda Tafjord har skolen fått en lagspiller med verdifull kompetanse. Mange ansatte, foreldre og elever har fått en god samtalepartner. Elevene har gitt uttrykk for at de blir sett, hørt og ivaretatt.

– Linda har blitt en av mine beste «torsdagsvenner». Det er ofte at elever på skolen snakker seg imellom om at de ikke har det så bra i perioder, eller at de sliter med å finne ut av noe. Da er det fint for meg å kunne si ifra om at Linda er her hvis de trenger noen å prate med. Jeg kan prate med Linda om alt, sier en 14 år gammel elev.

Foreldre er også fornøyd med at barneverntjenesten er til stede på skolen.

– For min del har jeg en sønn som stort sett ikke prater med noen, også plutselig sitter han og prater med Linda. Det er helt fantastisk at en sånn ordning er på plass. Hva de snakker om trenger ikke jeg bry meg så mye med, men jeg vet at han hvert fall prater med noen, forteller en fornøyd far.

Faren mener det er en stor fordel at sønnen og andre elever kan snakke med barnevernet på skolen.

– Når tilbudet er her på skolen tror jeg det gjør at barna ikke føler seg annerledes fordi man ikke drar et sted for å prate med noen. Du er ikke borte fra skolen selv om du trenger å prate med noen.

Sissel Østberg, leder for PP-tjenesten, sier dette er et godt eksempel på hvordan hjelpetjenestene rundt barn og familier jobber tett sammen.

– Vi kommer tidligere i gang med hjelpetiltak hos barna som har utfordringer, og vi kan forebygge fra tidlig alder. Vi får gode tilbakemeldinger om at denne modellen hjelper, sier Sissel Østberg.

Tidlig innsats

Ideen kom i 2018 og etter modell fra Færder kommune.

– Med barnevernsreformen som trådde i kraft i år, og at det åpnet seg en prosentstilling som kunne disponeres til dette, tenkte vi at det var en veldig god idé, sier Wenche Thunes, leder for barnevernet i Lier.

Resultatene for samarbeidet har gjort at Sylling skole har kunnet bistå med tidlig innsats i tillegg til at de har kunnet yte en mer helhetlig hjelp til de elevene som har hatt behov.

– Linda er her for elevene som trenger å snakke med en voksen med en litt annen kompetanse enn det vi som er her fra før har. Skolebarn og skoleungdommer er ikke bare elever, de er hele mennesker, og det er viktig å legge til rette for at de kan trenge å prate med noen. Skolene trenger helsetjenester og ressurser som er til stede der barna er, sier Nina Høglund, rektor på Sylling skole.

Elevtilpasning

Linda Tafjord snakker med tre til fire elever hver uke til faste tider. Andre elever snakker hun med i gangen, i friminuttet eller de kommer innom kontoret for en kort prat. Samtalene hun har med elevene handler om ting som er eller kan oppleves vanskelig. Noen ganger luftes ting som kan være vondt eller hardt å stå i alene, og andre ganger deles gode erfaringer mellom Linda og elevene.

– Det er opp til hver enkelt elev hva de vil gjøre og hva de vil prate om. For noen er det enklere å prate fritt når man går en tur, mens andre trives med å sitte på en benk eller på kontoret, sier Linda Tafjord.

Laget rundt barnet

Sammen bidrar ressursteamet til at det tilrettelegges for en god skolesituasjon for alle elever, samtidig som bistanden rundt elevene koordineres og evalueres kontinuerlig. Ressursteamet samarbeider med mål om å få til de beste løsningene for elevene, hvor eleven selv og foresatte involveres i arbeidet. Hensikten er å fungere som et lag rundt barnet.

– Samarbeid er veldig viktig i skolen, og jeg tror det er mange som jobber med barn og ungdommer som er avhengig av å prate med noen om spørsmål eller bekymringer man har eller som oppstår når man jobber med barn. Det å kunne gå inn på kontoret til Linda og prate sammen ansikt til ansikt er noe annet enn å ta kontakt med noen på telefon eller e-post. Dette samarbeidet har gitt meg veldig mye, sier Maria Pettersen, lærer på Sylling skole.

Vibeke Ortun er leder av helsetjenesten for barn og unge, foreldre og gravide. Hun mener dette er et svært godt eksempel på hvordan man med forholdsvis enkle grep og midler kan få til et tilbud og en tjeneste som fungerer godt.

– Det er klart at man kan lage mange gode planer og skriv – men dette er jo å se det i praksis. Samarbeidet gir gevinster å hente på alle områder, sier Ortun.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal var med en torsdag og traff ressursteamet på Sylling skole. Hun synes prosjektet er veldig spennende.

– Det er noe med det å få inn andre kompetanseområder som kan støtte opp lærerne og de andre ansatte i skolen. Både med innsikt og med annen kunnskap, sier ordføreren.