Hvem fortjener Liers miljøpris for 2021?

Miljøprisen i Lier skal gå til noen som gjennom sin innsats i Grønne Lier kan stå frem som et godt eksempel for andre. Kjenner du til en god kandidat?

Om du vet om noen som har utmerket seg med sin innsats for miljøet i Lier, ønsker vi forslag på kandidater til miljøprisen innen 1. mai.

Prisen deles ut hvert andre år, og i 2019 var det dugnadsgruppene ved Lier Bygdetun sitt utrettelige arbeid for frukt-, kjøkken-, rose- og staudehagene som stakk av med seieren.

Miljøinnsats er så mangt

Med miljøinnsats menes tiltak som kan bedre det fysiske miljøet i Grønne Lier, som for eksempel:

  • renere luft og vann
  • reduksjon av klimagasser
  • bruk av fornybar energi
  • bekjempelse av forurensning og støy
  • bevaring av biologisk mangfold, verdifull natur og kulturlandskap
  • bevaring av naturressurser og dyrkbar jord
  • miljøriktig forbruk og innkjøp
  • sirkulærøkonomi og avfallshåndtering
  • klima- og miljøvennlig byggeri og transport

Begrunnede forslag kan stilles av alle, og prisen er et kunstverk og et diplom.

Forslag sendes til postmottak@lier.kommune.no eller PB 205, 3401 Lier.

Synliggjøre og stimulere

Formålet med prisen er å synliggjøre lieraktørers miljøinnsats og dermed stimulere privatpersoner, organisasjoner og næringsliv til det samme.

Prisen kan gis til enkeltpersoner, organisasjoner, private eller offentlige virksomheter.

Her finner du mer informasjon om prisen og Liers miljøarbeid