Lier kommune starter høsten 2017 med forsendelse av digital post til innbyggere og næringslivet.

I starten vil det være et begrenset antall systemer som er koblet til, og Lier kommune vil fortløpende koble til flere fagsystemer.

Digital postkasse er gratis å bruke og gir deg og gir mange fordeler:

  • Raskere svar fra oss
  • Varsel i app eller epost når du får svar
  • Oversikt over alle viktige brev, og tilgang til disse uansett hvor du er
  • Sikker oppbevaring
  • Sparer miljøet og reduserer offentlige utgifter
  • Reklamefri postkasse

Vil du vite mer om denne digitale satsingen? Les denne artikkelen om prosjektet - som svarer på mange spørsmål:

Digital post fra Lier kommune