Hvor fornøyde er ungdom i Lier med livet sitt – og hvordan liker de seg på skolen, i fritiden, med vennene og i nærmiljøet. Det skal nesten 1000 ungdommer i Lier svare på gjennom undersøkelsen Ungdata.

Det er Kompetansesenter rus – region sør og forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus som utfører undersøkelsen på oppdrag fra Lier kommune. Undersøkelsen gjennomføres i Lier i løpet av uke 10, og det er 970 elever som har mulighet til å delta denne gangen.

Kartleggingen gjennomføres som en Ungdata-undersøkelse. Dette er et spørreskjemaopplegg som norske kommuner bruker for å skaffe seg oversikt over ungdoms hverdagsliv og folkehelsesituasjonen. Tilsvarende undersøkelse gjennomføres en rekke steder i landet.

Hvordan er det å være tenåring i Lier?

Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan det er å være tenåring i Lier. Resultatene skal brukes som grunnlag for ungdomspolitikken i årene fremover og til å vurdere satsingsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet.

I undersøkelsen dukker det opp spørsmål som : «Hvor fornøyde er ungdom i Lier med livet sitt – og hvordan liker de seg på skolen, i fritiden, med vennene og i nærmiljøet sitt?», «Hva bruker ungdom tiden sin til når de ikke er på skolen?», «Hvordan opplever de unge foreldrene sine?», «Er det mange som blir mobbet av jevnaldrende?», «Hvor mange av de unge har erfaringer med alkohol, tobakk og narkotika?».

Anonym undersøkelse

Ungdommen logger seg inn på en nettside med et tilfeldig brukernavn som deles ut til de som er med i undersøkelsen. Det er ingen koblinger mellom brukernavn og hvem som svarer, og det blir heller ikke spurt om navn eller personnummer underveis.

Det er elevene selv som bestemmer om de vil være med eller ikke, men foresatte kan reservere sine barn fra deltakelse. Mer informasjon om undersøkelsen finnes på nettsiden www.ungdata.no

Les kronikk i Drammens Tidende om temaet

I løpet av uke 10 skal Ungdata-undersøkelsen gjennomføres i Lier (Foto: Pixabay, CC-lisens)
I løpet av uke 10 skal Ungdata-undersøkelsen gjennomføres i Lier (Foto: Pixabay, CC-lisens)