Treningssentre i Lier kan åpne

Fra 3. februar 2021 kan treningssentre i Lier åpne. Kjøpesentre og varehus kan også åpne fra denne datoen.

Regjeringen har bestemt at Lier skal ut av den såkalte ring 2 med kommuner som er pålagt særskilte koronatiltak. Dermed kan kjøpesentre og varehus i Lier åpne igjen fra og med 3. februar.

Endringer i Lier

Som følge av at Lier kommune ikke lenger er del av ring 2, har kriseledelsen i kommunen revidert den lokale forskriften med smitteverntiltak.

Endringene innebærer blant annet at treningssentre i Lier kan åpne fra 3. februar. Dette er i tråd med nasjonale anbefalinger. Forutsetningen er at alle besøkende registreres, og at treningssenterne følger den utarbeidede bransjestandarden for å drive smittevernfaglig forsvarlig.

Det blir også tillatt for utendørs arrangementer i Lier for 50 personer når det ikke er fastmonterte seter. Ved fastmonterte seter kan det være inntil 200 personer fysisk til stede på utendørs arrangementer. Med utendørs arrangementer i denne sammenheng menes sammenkomster som fremgår av covid-19-forskriften § 13, som blant annet innebærer at de skjer på offentlig sted eller utendørs arealer som leies eller lånes ut.

Her kan du lese den revidere forskriften som gjelder i Lier fra 3. februar 2021

Revidert veileder til Liers forskrift

Fysisk aktivitet

Etter en liten, og forventet, topp i starten av januar har Lier nå en god utvikling i smittetallene.

- Vi følger situasjonen tett og gjør løpende vurderinger. Målet er å ha lavest mulig tiltaksbyrde samtidig som godt nok smittevern ivaretas, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal er glad for at kommune nå kan åpne opp for noen aktiviteter.

- Vi åpner nå opp for noe mer aktivitet, og de lettelsene vi nå kommer med er særlig knyttet til fysisk aktivitet og folkehelse. Samtidig må vi være forberedt på at ting kan endre seg raskt dersom vi får økt smittetrykk, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Opp i kommunestyret

Kommunestyret skal behandle en sak om den lokale koronaforskriften i sitt møte 9. februar. Da skal politikerne ta stilling til om det skal gjøres ytterligere endringer i den lokale forskriften.