Vant Drømmestipend for digital kunst

Her er et eksempel på 3D-kunst som Danick Theodor Bakken (bildet, innfelt) har laget.
Danick Theodor Bakker (14) fra Lier blir tildelt Drømmestipendet på 15.000 kroner under Lierdagene.

100 unge kulturutøvere fra hele landet vinner Drømmestipendet hvert år. Til sammen 1,5 millioner kroner deles ut – og det utgjør 15.000 kroner pr. vinner.

De velges nøye ut av en fagjury og drømmestipendjuryen blant mange nominerte. Fagjuryen argumenterer faglig og prioriterer de nominerte etter en liste med kriterier, mens drømmestipendjuryen sørger for spredning utover i landet, god kjønnsfordeling, aldersfordeling, samt balanse i sjanger og uttrykk.

Digital kunstner av internasjonalt format

I år er det Danick Theodor Bakker som blir tildelt Drømmestipendet 2019 i Lier, som er pålydende 15.000 kroner.

Danick er en digital kunstner i internasjonal klasse i forhold til sin alder, og en aktiv deltager i UKM. – 3D-kunsten hans kommer vi til å se mye av i fremtiden, mener juryen som har plukket han ut.

Får prisen under Lierdagene

Utdelingen vil foregå på Lierdagene lørdag 15. juni Kl. 18.00 på utescenen utenfor Ungdomshuset V2. Stipendene overrekkes av representanter fra ordningen, kulturskolens rektor og Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Drømmestipendet er en nasjonal stipendordning driftet og stiftet av Norsk Kulturskoleråd og Norsk Tipping.  

Les mer hos Lierposten.