Viktig å ikke avlyse eller flytte dato for dose 2

Vi mottar nå en del henvendelser fra innbyggere som har fått innkalling til dose 2 av koronavaksinen, men som ønsker å bytte dato. Det er dessverre ikke mulig.

Lier kommune vaksinerer innbyggere med to ulike vaksiner: Pfizer/BioNTech og Moderna. Disse to vaksinene har ulike intervaller for når dose 2 skal gis til deg som innbygger.

Lier kommune opplever nå en del henvendelser fra innbyggere som ønsker å bytte dato for andre dose. Det er dessverre ikke mulig.

- Den dagen innbyggeren er satt opp for å få dose 2, er den dagen vi har vaksine av akkurat den typen innbyggeren skal ha, forklarer Heidi Kristin Ringstad, prosjektleder for koronavaksinasjonsprogrammet i Lier.

Intervallene for når dose 2 av henholdsvis Pfizer/BioNTech-vaksinen og Moderne-vaksinen skal settes, er lagt etter føringer fra Folkehelseinstituttet. Vaksinene til Lier kommune leveres i henhold til dette.

- Derfor er det svært viktig at innbyggerne holder på datoen de har fått for dose 2, påpeker Heidi Kristin Ringstad.

Det vil selvsagt være noen få unntak med sykdom eller andre forhold som gjør at man er forhindret fra å komme til avtalen om dose 2. Da må dette håndteres spesielt for den enkelte innbygger. Send i så fall en e-post til korona@lier.kommune.no