Nå kan du søke om penger til aktiviteter for barn og unge

Tilskudd til barn og unge i Lier.
Søk om driftstilskudd til frivillige organisasjoner i Lier. (Illustrasjonsbilde: Pexels.com)
Nå kan du søke om penger. Søknadsfristen går ut 15. april.

Kultur og fritid kan gi driftstilskudd til frivillige organisasjoner i Lier som har aktiviteter for barn og unge, og har minst ti medlemmer i målgruppen.

Rene voksenorganisasjoner får ikke driftstilskudd, heller ikke idrettslag.

Barne- og ungdomsorganisasjoner med fast aktivitet i private lokaler kan få et ekstra tilskudd til husleie ved vurdering av driftsstøtten. Dette er spesielt aktuelt der offentlige lokaler ikke er tilgjengelige. 

Les mer om ordningen og finn søknadskjema her

Søknadsfristen er satt til 15. april.