Hopp til innhold

Sunne og aktive liunger

Liermodell for livsmestring - fysisk aktivitet, gode matvaner og trivsel i barnehage og skole.

Gå til

 
Sunne og Aktive Liunger (SAL)

Sunne og Aktive Liunger (SAL) er en modell for livsmestring i skole og barnehage med fokus på trivsel, bevegelsesglede og sunne matvaner. Livsmestring er sentralt i et helsefremmende samfunn og en forutsetning for å utvikle robuste liunger som takler hverdagen og er rustet for fremtidige utfordringer. SAL handler om å kunne forstå og ha mulighet til å påvirke avgjørende faktorer for å mestre eget liv.

Modellen Sunne og Aktive Liunger (SAL) har som formål å videreutvikle og styrke barn og unges læringsmuligheter ved å bidra til helsefremmende leveaner og livsmestring.

Målsetning

Livsmestring - robuste liunger som takler hverdagen og er rustet for fremtidige utfordringer

Målgruppe

ca. 5.000 barn og unge samt deres foreldre/foresatte og ansatte i skoler og barnehager

Tiltak

Videreutvikle helsefremmende barnehager og skoler via SAL

SAL-barnehager

Lier har ca 1500 barn fordelt på 24 heldagsbarnehager. Alle barnehagene har valgt å innføre SAL modellen.

Under finnes en oversikt på hvilke barnehager som har startet implementering av SAL modellen og hvilke som har planlagt oppstart av SAL høsten 2020

Barnehager som deltar i SAL i 2020

 • Dambråtan barnehage - pilot barnehage
 • Merikroen barnehage - pilot barnhage
 • Sylling FUS
 • Bakkeli barnehage
 • Borgestad barnehage
 • Sprellopp Linnesbakken barnehage
 • Hennummarka barnehage
 • Veslefrikk FUS barnehage
 • Utsikten barnehage
 • Regnbuen barnehage
 • Heia FUS barnehage
 • Linnestranda barnehage
 • Foss barnehage
 • Gunnersbråtan barnehage
 • Nøste barnehage
 • Akebakken barnehage
 • Tranby Andelsbarnehae
 • Helgerud barnegård
 • Jordbærkollen barnehage
 • Eikenga Espiria
 • Hasselbakken

Barnehager som har planlagt oppstart høsten 2020

 • Noas Ark miljøbarnehage
 • Lier Natur og landbruksbarnehage
 • Nedre Stabæk barnehage

SAL-barneskoler

Lier har ca 2500 elever fordelt på 10 skoler. Alle skolene vil i perioden 2016-2020 innføre SAL modellen.

Under finnes en oversikt på hvilke skoler som har startet implementering av SAL modellen og hvilke som har planlagt oppstart av SAL i 2020/2021

Barneskoler som deltar i SAL

 • Sylling skole (1-7 trinn) - pilot skole
 • Oddevall skole - pilot skole
 • Hennummarka skole
 • Heia skole
 • Egge skole
 • Hallingstad skole
 • Gullaug skole
 • Hegg skole
 • Nordal skole

Barneskole som har planlagt oppstart 2020/2021

 • Høvik skole (1-7 trinn)

SAL ungdom

Lier har ca 1000 elever fordelt på 4 skoler. Alle skolene har skoleåret 2019/2020 innført SAL modellen. Det har vært og er spesielt fokus på SAL på ungdomsskolen blandt annet gjennom prosjektet "Sammen om livsmestring- ungdom".

Ungdomsskoler som deltar i SAL

 • Lierbyen skole
 • Tranby skole
 • Sylling skole (8-10 trinn)
 • Høvik skole (8-10 trinn)

Sammen om livsmestring ungdom

Vi er i prosess med å utvikle samarbeidstiltak for livsmestring i ungdomsskolene. Samarbeidstiltakene skal være tilpasset trinn og en integrert del av lokal lærerplan. Utviklingsarbeidet skal vektlegge medvirkning, evaluering og tverrfaglig samarbeid. Formålet er å styrke arbeidet med livsmestring og folkehelse i skolen, ved kunnslkapsutvikling om lokalt tilpasset helsefremmende tiltak for ungdom.

Så lang viser arbeidet at det på ungdomstrinnet er spesielt behov for å styrke fokus på psykisk helse og ABC for mental sunnhet.

ABC for mental sunnhet

SAL utvikling og innovasjonsområder

 1. SAL i friluft – videreutvikle bruk av uteskole og naturskole
 2. SAL aktive lokalsamfunn – videreutvikle samarbeid med frivilligheten om trygge og gode nærmiljøer
 3. SAL mental sunnhet og trivsel – videreutvikle bruk av sosial, emosjonell læring og ABC for mental sunnhet
 4. SAL kunst og kultur videreutvikle samarbeidet med kulturskolen om bruk av kunst/kultur opplevelser og aktiviteter
 5. SAL trygg i vann – utvikle tilbud om svømmeopplæring barnehage 5 år
 6. SAL hjertesoner – gjøre det enklere og sikrere for elevene å gå eller sykle til skolen
 7. SAL ungdom – sammen om livsmestring ungdom

Kontaktinformasjon

Mer informasjon om SAL-modellen

Informasjonsmateriell

Informasjonsskriv sunne og aktive liunger

Frukt og grønt for Sunne og aktive liunger

Presentasjoner og rapporter

Prosjektomtale Sunne og Aktive Liunger

SAL Statusrapport skoleåret 2019-2020

Bilder

Bilder av sunne og aktive barn

Sist oppdatert: 03. mars 2023

Fant du det du lette etter?