Sunne og aktive liunger

Liermodell for livsmestring - fysisk aktivitet, gode matvaner og trivsel i barnehage og skole.

Gå til

 
Sunne og Aktive Liunger (SAL)

Sunne og Aktive Liunger (SAL) er en modell for livsmestring i skole og barnehage. Livsmetring er sentralt i et helsefremmende samfunn og en forutsetning for å utvikle robuste liunger som takler hverdagen og er rustet for fremtidige utfordringer. Kort sagt handler SAL om å kunne forstå og ha mulighet til å påvirke avgjørende faktorer for å mestre eget liv.

Modellen Sunne og Aktive Liunger (SAL) har som målsetning å videreutvikle og styrke barn og unges læringsmuligheter ved å bidra til helsefremmende leveaner og livsmestring. Det settes fokus på trivsel, bevegelsesglede og sunne matvaner.

SAL modellen har siden 2013 vært i stadig utvikling. Modellen er nå introdusert til totalt 21 barnehager, 9 barneskoler og 2 ungdomskoler i Lier. Målet er at samtlige skoler og barnehager tar del i SAL, og at SAL modellen lokalt tilpasses for å styrke barnehage og skole sitt fokus på livsmestring.

Kontaktinformasjon

SAL-barnehager

Lier har ca 1500 barn fordelt på 24 heldagsbarnehager. 21 av disse barnehagene har valgt å innføre SAL modellen.

Under finnes en oversikt på hvilke barnehager som har startet implementering av SAL modellen og hvilke som har planlagt oppstart av SAL høsten 2020

Barnehager som deltar i SAL i 2020

 • Dambråtan barnehage - pilot barnehage
 • Merikroen barnehage - pilot barnhage
 • Sylling FUS
 • Bakkeli barnehage
 • Borgestad barnehage
 • Sprellopp Linnesbakken barnehage
 • Hennummarka barnehage
 • Veslefrikk FUS barnehage
 • Utsikten barnehage
 • Regnbuen barnehage
 • Heia FUS barnehage
 • Linnestranda barnehage
 • Foss barnehage
 • Gunnersbråtan barnehage
 • Nøste barnehage
 • Akebakken barnehage
 • Tranby Andelsbarnehae
 • Helgerud barnegård
 • Jordbærkollen barnehage
 • Eikenga Espiria
 • Hasselbakken

Barnehager som har planlagt oppstart høsten 2020

 • Noas Ark miljøbarnehage

SAL-skoler

Lier har ca 3500 elever fordelt på 12 skoler. Alle skolene vil i perioden 2016-2020 innføre SAL modellen.

Under finnes en oversikt på hvilke skoler som har startet implementering av SAL modellen og hvilke som har planlagt oppstart av SAL i 2020

Skoler som deltar i SAL

 • Sylling skole - pilot skole
 • Oddevall skole - pilot skole
 • Hennummarka skole
 • Heia skole
 • Egge skole
 • Hallingstad skole
 • Gullaug skole
 • Hegg skole
 • Nordal skole
 • Lierbyen skole
 • Tranby skole

Skoler som har planlagt oppstart høst 2020

 • Høvik skole

SAL ungdom

Det er i 2020 spesielt fokus på SAL på ungdomsskolen blandt annet gjennom prosjektet "Sammen om livsmestring- ungdom".

Vi er i prosess med å finne lokalt tilpasset samarbeidstiltak som styrker livsmestring i ungdomskolen. Så lang viser arbeidet at det på ungdomstrinnet er behov for å styrke fokus på psykisk helse og ABC for mental sunnhet.

ABC for mental sunnhet

SAL utvikling og innovasjonsområder

 1. SAL i friluft – videreutvikle bruk av uteskole og naturskole
 2. SAL aktive lokalsamfunn – videreutvikle samarbeid med frivilligheten om trygge og gode nærmiljøer
 3. SAL mental sunnhet og trivsel – videreutvikle bruk av sosial, emosjonell læring og ABC for mental sunnhet
 4. SAL kunst og kultur videreutvikle samarbeidet med kulturskolen om bruk av kunst/kultur opplevelser og aktiviteter
 5. SAL trygg i vann – utvikle tilbud om svømmeopplæring barnehage 5 år
 6. SAL hjertesoner – gjøre det enklere og sikrere for elevene å gå eller sykle til skolen
 7. SAL ungdom – sammen om livsmestring ungdom

Mer informasjon om SAL-modellen

Informasjonsmateriell

Informasjonsskriv sunne og aktive liunger

Frukt og grønt for Sunne og aktive liunger

Presentasjoner og rapporter

Prosjektomtale Sunne og Aktive Liunger

Halvårsrapport SAL 2019-2020, høst 2019

Bilder

Bilder av sunne og aktive barn

Sist oppdatert: 06. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?