Hopp til innhold

Velkommen til Lier kommunes eierportal

I vår eierportal finner du informasjon om Lier kommunes aksjeselskaper, kommunale foretak, interkommunale selskaper og interkommunale samarbeid. Her presenteres også de vedtatte rammene for eierstyringen og eiermeldinger.

 

Eierportalen 4-4.png


Fjordbyen.jpg

Selskap, foretak og samarbeid

Kommunen har hel- og deleide aksjeselskap (AS), deltar i interkommunale selskap (IKS), har kommunale foretak (KF) og deltar i interkommunale samarbeid etter kommuneloven. Her finner du oversikt over disse.

Eierskapsprinsipper.jpg

Eierstyring, strategi og politikk

På denne siden har vi samlet all informasjon rundt Lier kommunes styring, strategi, politikk og prinsipper rundt våre eierposisjoner.

CSR.jpg

Samfunnsansvar

Kommunen tar del i flere ordninger innen samfunnsansvar. Her kan du lese mer om disse.