En arbeidsgruppe jobber for å se om det er mulig å etablere et lokalt matnettverk for lokale matprodusenter i Lier, Røyken og Hurum.

Prosjektet har fått navnet «Ren smak» og er et utviklingsprosjekt i regi av landbrukskontoret for Lier, Hurum, Røyken og Drammen.

Målet med prosjektet er å stimulere til økt næringsutvikling i landbruket gjennom et forpliktende samarbeid mellom produsenter på områder som markedsføring, salg, distribusjon og kompetanse- og produktutvikling.

En spørreundersøkelse gjennomført i 2015 viste at landbruksnæringen i regionen ønsker et nettverk velkommen.

Midt i matfatet

Det er stor interesse for økologisk mat, små nisjebutikker med lokalprodusert mat, kjøkkenhager og andelsbruk.

- Lier, Røyken og Hurum ligger midt i «matfatet» både når det gjelder matproduksjon og kunder. Ved å jobbe for å etablere et produsenteiet matnettverk, vil dette medføre større tilgang på produktene for forbrukerne, og økt omsetning av lokalmat og flere arbeidsplasser i landbruksnæringen, skriver prosjektleder Hilde Thorud i Røyken Næringsråd i en oppsummering av prosjektet så langt.

Forslag til forretningsmodell

Nå jobbes det for å lage et utkast til en forretningsmodell for et matnettverk i Region Vestviken som eies av produsentene.

- Det er veldig tidlig i prosjektet. Frem til nå har vi hatt dybdeintervjuer med ledende produsenter, og hatt en workshops for å få innspill på hvor veien skal gå videre. Vi håper å kunne presentere et forslag til forretningsmodell for et felles matnettverk til sommeren, men det er litt avhengig av flere andre prosjekter som er på trappene, sier landbrukssjef Marit Helene Fjelltun og jordbrukssjef Gry Løberg ved landbrukskontoret.


Landbrukssjef Marit Helene Fjelltun (til venstre) og jordbrukssjef Gry Løberg ved landbrukskontoret viser frem lokalproduserte varer som tilbys i utsalget "Evas Hage" på Foss gård.

Vil du motta nyhetsbrevet? Meld deg på her.