Hopp til innhold

Gullaug skole

Gå til

 

Skolens ledelse

Rektor: Tone Hognerud Bråten
E-post: tone.braten@lier.kommune.no

Avdelingsleder for skole og SFO: Camilla Lund-Larsen

E-post: camilla.lund-larsen@lier.kommune.no

Om skolen

Skolens visjon er «Et møtested vi kommer til med glede», noe vi prøver å leve opp til hver dag.

Gullaug skole har ca. 220 elever fordelt på 1. – 7. trinn. Skolen har ikke klasser men trinn, og det er to kontaktlærere på hvert trinn. Antall elever på hvert trinn varierer fra 25 til 43 barn.

Skolen har godt utstyrte klasserom, og et fantastisk uteområde med klatrestativ, husker, kunstgressbane, fotballbane og ball binge. Bak skolen ligger «jungelen» hvor elevene bla. kan bygge hytter. Epler, solbær, rips og stikkelsbær dyrkes på skolens område. Dette brukes inn i undervisningen i faget Mat & Helse.

Skog og sjø ligger i skolens nærområder, og brukes aktivt i undervisningen. 1. – 3. trinn har fast utedag en dag i uka.

På Gullaug skole bruker alle elever iPad i undervisningen.

Følg oss på Facebook

Fokusområder

Fagfornyelsen står sentralt, og temabasert undervisning, samarbeid og samhandling, kreativitet og kritisk tenkning samt praktisk arbeid er sentrale områder det jobbes mye med.

SAL – Sunne og Aktive Liunger er både Lier kommunes og skolens satsningsområde. Her blir det lagt vekt på sunne matvaner, fysisk aktivitet og hverdagsmestring. I tillegg er Gullaug skole også en RØRE-skole med egen RØRE-ambassadør. RØRE-prosjektet bygger på kunnskapen om at god helse gir bedre læring. Fysisk aktivitet, godt kosthold og nok søvn er alle grunnleggende forutsetninger for læring.

Skolen jobber også mye med samarbeid og samhandling på tvers av trinn, og gjennomfører ofte temaundervisningen i det vi kaller mix-grupper.

I løpet av skoleåret har skolen felles samlingsstunder i skolens gymsal, hvor hvert trinn har ansvaret for en samlingsstund hver. Det kan være sangsamling, teaterforestilling ol.

SFO

Gullaug SFO holder åpent kl. 07.15 – 16.45 hver dag. Det er ca. 110 elever fra 1. – 4. trinn som benytter dette tilbudet.

SFO er åpen mandag til fredag alle virkedager. SFO er stengt fra og med 24. desember til og med 1. januar, i de tre virkedagene i påskeuken og hele juli måned.

I løpet av skoleåret vil SFO holde stengt noen dager for gjennomføring av planleggingsdager. For skoleåret 2022-2023 vil disse datoene være: fredag 12.8., mandag 15.8., mandag 2.1. og tirsdag 11.4.          

Skolen følger kommunens rutiner ved for sen henting på SFO.

Telefon til de ulike SFO-basene:

1. trinn: 989 08 064

2. trinn: 974 34 377

3. trinn: 940 18 145

4. trinn: 940 18 166

Skolehelsetjenesten på Gullaug skole

Skolehelsetjenesten på Gullaug skole består av en helsesykepleier i 70% stilling. Helsesykepleiere er ansatt i Helsetjenesten barn og unge, foreldre og gravide i Lier kommune. Vi jobber under helsepersonelloven og har dermed taushetsplikt og dokumentasjonsplikt, samt opplysningsplikt i de tilfellene hvor barnevernet skal kobles inn.

Vi jobber med helsefremmende og forebyggende arbeid. Våre arbeidsoppgaver er basert på nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Her er en liste over de faste oppgavene våre i løpet av et årshjul:

1.trinn: Helsesamtale med elev og foresatt. Det tas vekt og høyde, og vi går gjennom temaene kosthold, aktivitet, trivsel, familieforhold, tanker/følelser, kropp og grenser.

2.trinn: Tetravac vaksine. (Difteri, kikhoste, polio og stivkrampe).

3.trinn: Vekt og høyde. Grupper med tema «Hvordan ta vare på meg selv og andre».

4.trinn: Individuell oppfølging. Ingenting fast.

5.trinn: Pubertetsgrupper.

6.trinn: MMR-vaksine. (Kusma, meslinger, og røde hunder).

7.trinn: HPV-vaksine. To doser med seks måneder mellomrom.

Utover det faste programmet deltar vi på skolens ressursteam og har tilbud om individuelle samtaler, grupper og oppfølging. Vi er knyttet opp til kommunens helsetjeneste forøvrig, og kan være behjelpelig med å knytte elever/familie opp mot riktig tjenestetilbud, grupper etc.

Kontaktinformasjon

Janne Siri Aarvik-Hansen. Telefon: 40 90 32 13. E-post: janne.siri.aarvik-hansen@lier.kommune.no

Ta kontakt, så svarer vi så fort vi har anledning.

Råd og utvalg

Medlemmer i råd og utvalg ved Gullaug skole:

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Leder: Monica Bjørhusdal E-post: mbjorhusdal@lifi.no

Nestleder: Magne Hovland E-post: magn-ho@online.no

Samarbeidsutvalget (SU)

Fra FAU: Monica Bjørhusdal og Magne Hovland.

Fra skolen: Grethe Vangen, Christer Rognstadbråten og Line Kjersti Stensrud.

Fra kommunen: Politiker Knut Espen Riis Skustad (Sp) og rektor Tone H. Bråten.

I tillegg deltar leder og nestleder i skolens elevråd.

Her finner du skolenes ferier og fridager

Sist oppdatert: 27. oktober 2022

Fant du det du lette etter?

Gullaug skole

Besøksadresse:

Linnesstranda 69
3426 Gullaug

Telefon: 32 22 57 00