Hopp til innhold

Hegg skole

Gå til

Skolens ledelse

Rektor: Kristin Eggum Ege
e-post: kristin.eggum-ege@lier.kommune.no

Avdelingsleder 1.trinn og skolefritidsordning (SFO): Ingunn H. Golmen.
E-post: ingunn.golmen@lier.kommune.no

Avdelingsleder 2. - 4. trinn: Christina Gustavsen
E-post:christina.gustavsen@lier.kommune.no

Avdelingsleder 2.-4. trinn: Bedia Gezen 
E-post: bedia.gezen@lier.kommune.no

Avdelingsleder 5. - 7. trinn: Elisabeth Eggen Skauge.
E-post: elisabeth.eggen.skaug@lier.kommune.no

Om Hegg skole

Hegg skole er en 1- 7 barneskole som er i vekst og utvikling. Høsten 2023 er vi over 500 elever og 76 ansatte.

Skolens visjon er Sammen om læring. Vi jobber sammen - både ansatte og elever - og har et profesjonelt læringsfellesskap der delingskulturen står sterkt.

Skolen er et moderne skolebygg som åpnet høsten 2015, og har svært høy miljøstandard. Et stort og innholdsrikt uteområde omringer skolen i hjertet av Lierbyen.

Skolebygget huser en flerbrukshall med ulike fasiliteter, deriblant Tranby turn. I tillegg har vi Lier kulturscene hvor elevene våre både kan være publikum for ulike kulturelle innslag, og selv få stå på scenen i ulike forestillinger de setter opp.

På Hegg setter vi læring og trivsel høyt, og jobber systematisk for at elevene våre skal få utvikle sitt fulle potensial. Vi er opptatt av at alle skal høre til og oppleve seg betydningsfulle i læringsmiljøet. Vi ser på mangfoldet vårt som en stor ressurs.

Vi legger vekt på praktisk, relevant, utfordrende og variert undervisning gjennom alle de tverrfaglige periodene i løpet av skoleåret. Dybdelæring er et sentralt begrep hos oss.

På skolen vår er vi også svært opptatt av fysisk aktiv læring. Gjennom RØRE- og trivselslederprogrammet legger vi opp til at vi lærer og leker på varierte og engasjerende måter sammen.

Følg oss på Facebook

 

SFO

Hegg SFO holder åpent 07:15 - 16:45 hver dag. Det er ca. 190 elever på 1. - 4. trinn som benytter tilbudet.

SFO er åpen mandag til fredag alle virkedager. 

Planleggingsdager og fridager på SFO 2022/2023:

 • SFO er stengt mandag 15. august og tirsdag 16. august (planleggingsdager).
 • det er juleferie fra og med 24. desember til og med 1. januar.
 • SFO har stengt mandag 2.  januar (planleggingsdag) - vi holder åpent fra og med tirsdag 3. januar.
 • SFO har stengt i påsken - mandag 3., tirsdag 4. og onsdag 5. april.
 • SFO er stengt tirsdag 11. april (plaleggingsdag).
 • SFO har stengt mandag 1. mai, onsdag 17. mai, torsdag 18. mai (Kristi himmelfartsdag) og mandag 29. mai (2. pinsedag).
 • SFO er åpen frem til og med fredag 30. juni
SFO er delt i tre baser: 1. trinnsbasen, 2. trinnsbasen og 3.- og 4. trinnsbasen. I ferier legger vi opp til at alle barna er sammen på basene. Beskjeder til sfo sendes på SMS til sfo-telefonen på trinnet. Informasjon om og fra sfo vil bli sendt på mail eller sms gjennom Visma Flyt Skole. 
 
Kommunen har nedfelt rutiner ved for sen henting av barn.  
 
Vi jobber etter «Rammeplan for SFO» og vil dette skoleåret ha spesielt fokus på lek. Dette er vi gode på, men vi skal jobbe for at vi blir enda bedre. Leken skal ha en stor plass på sfo og barna skal ha tid og rom til lek hver dag. Alle barn skal få mulighet til aktiv deltakelse i leken og å oppleve mestring. Vi skal også ha fokus på mat og matglede, fellesskapsfølelse og gode helsevaner. Målet vårt er at vi etter hvert kan starte opp en vennskapskafé, der elevene kan ta med matpakken sin og spise sammen. Vi kommer til å jobbe med dette gjennom året. Vi håper å videreutvikle konseptet og på et tidspunkt kunne tilby mat en gang i uka basert på kostpenger.
 
Telefon SFO-base 1. trinn: 479 04 697
Telefon SFO-base 2. trinn: 468 84 130
Telefon SFO-base 3. - 4. trinn: 477 67 487
 

Skolehelsetjenesten på Hegg skole

Skolehelsetjenesten på Hegg skole består av to helsesykepleiere. Vi er ansatt i Helsetjenesten barn og unge, foreldre og gravide i Lier kommune. Vi jobber under helsepersonelloven og har dermed taushetsplikt og dokumentasjonsplikt, samt opplysningsplikt i de tilfellene hvor barnevernet skal kobles inn.

Vi jobber med helsefremmende og forebyggende arbeid. Våre arbeidsoppgaver er basert på nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Her er en liste over de faste oppgavene våre i løpet av et årshjul:

1.trinn: Helsesamtale med elev og foresatt. Det tas vekt og høyde, og vi går gjennom temaene kosthold, aktivitet, trivsel, familieforhold, tanker/følelser, kropp og grenser.

2.trinn: Tetravac vaksine. (Difteri, kikhoste, polio og stivkrampe).

3.trinn: Vekt og høyde. Grupper med tema «Hvordan ta vare på meg selv og andre».

4.trinn: Individuell oppfølging. Ingenting fast.

5.trinn: Pubertetsgrupper.

6.trinn: MMR-vaksine. (Kusma, meslinger, og røde hunder).

7.trinn: HPV-vaksine. To doser med seks måneder mellomrom. Utover det faste programmet deltar vi på skolens ressursteam og har tilbud om individuelle samtaler, grupper og oppfølging. Vi er knyttet opp til kommunens helsetjeneste forøvrig, og kan være behjelpelig med å knytte elever/familie opp mot riktig tjenestetilbud, grupper etc.

 

Kontaktinformasjon

NB! Av hensyn til personvern ber vi foresatte ta kontakt via helsenorge.no.

For andre henvendelser:

Gunn Eline Birkeland. Telefon: 93296111. E-post: gunn.eline.birkeland@lier.kommune.no

Hilde Sverdrup (70%). Telefon: 45 73 43 15. E-post: hilde.sverdrup@lier.kommune.no (1.-7.trinn, A-klassen).

Ta kontakt, så svarer vi så fort vi har anledning.

Utvalg

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og Samarbeidsutvalget (SU)

Leder: Live Fagereng 
E-post:live.fagereng@gmail.com

 
 

Her finner du skolenes ferier og fridager

Hjertesone

 

 

Hva er hjertesone?  

 • Hjertesone er et samarbeidsprosjekt der målet er å fremme elevers trygghet, sikkerhet og helse på skoleveien.
   
 • Det etableres et område rundt skolen der man tilrettelegger bedre for gående og syklende, samtidig som man forsøker å redusere biltrafikken.   

 • Hjertesonetiltak består av holdningsarbeid og fysiske tiltak for en tryggere skolevei.  

 

Hvorfor hjertesone?

Målet med «Hjertesone – tryggere skolevei» er å få flere elever til å gå og sykle til skolen. Dette har positive effekter på trafikksikkerhet, elevenes helse, klima og miljø.

 

Holdningstiltak Hegg skole

 • Informasjon om hjertesonearbeidet til elever, ansatte og foresatte gjennom tiltak som infohefter, nettsider, presentasjoner og film.

 • Hjertesoneaksjon ved skolestart v/skole og FAU.

 • Aktivitetskampanjer for elever og ansatte. Liertråkk, og/eller andre kampanjer.

 • Gågrupper for skolestartere.

 • Reflekskampanjer 1.- og 3. trinn og SFO.

 • Sykkelopplæring 4. trinn. Sykkelverksted med vårsjekk av sykkel.

 • Trafikk-klubb SFO med ungdommer i sommerjobb.

 • Andre lokale tiltak tilpasses årlig, trafikkvakt og bussmøter m.m.  

 

Fysiske tiltak Hegg skole

 • Hjertesoneskilt i Heggsbroveien ved Bua, etter innkjøring Heggtoppen og Kirkeveien.

 • Droppsone er i dialog med FAU.

 • Fartsreduserende tiltak: Redusert hastighet, fartsdumper og fartstavle i Heggsbroveien.

 • Trygghetstiltak: Ny oppmerking i Heggveien.

 • Begrense parkering innenfor hjertesonen.

 • Andre lokale tiltak: sykkelparkering.  

 

Vi er i prosess med lokal tilpasning av hjertesonetiltak ved skolene i Lier. Du finner mer informasjon om hjertesonearbeidet på nettsiden om SAL Hjertesone

Sist oppdatert: 01. desember 2023

Fant du det du lette etter?

Hegg skole

Besøksadresse:

Heggveien 4
3403 Lier

Telefon: 32 22 56 00