Hopp til innhold

Heia skole

Gå til

Skolens ledelse

Rektor: Geir André Wahlquist
e-post: geir.wahlquist@lier.kommune.no

Avdelingsleder/SFO-leder: Marianne Berg
e-post: marianne.mensen.berg@lier.kommune.no

Telefon: 32 22 07 50/995 12 394

Om skolen

Skolens visjon er "Alle elevene skal oppleve læring, mestring og trygghet".

Heia skole har ca. 275 elever fordelt på 1.-7. trinn.

Følg oss på Facebook 

Fokusområder

 • Skolemiljø
 • Dybdelæring
 • Folkehelse og livsmestring

SFO

Heia SFO holder åpent 07.30 - 16.30 hver dag. Det er ca.125 elever i 1.-4. klasse som benytter tilbudet.

Skolehelsetjenesten på Heia skole

Skolehelsetjenesten på Heia skole består av en helsesykepleier i 100% stilling. Helsesykepleiere er ansatt i Helsetjenesten barn og unge, foreldre og gravide i Lier kommune. Vi jobber under helsepersonelloven og har dermed taushetsplikt og dokumentasjonsplikt, samt opplysningsplikt i de tilfellene hvor barnevernet skal kobles inn.

Vi jobber med helsefremmende og forebyggende arbeid. Våre arbeidsoppgaver er basert på nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Her er en liste over de faste oppgavene våre i løpet av et årshjul:

1.trinn: Helsesamtale med elev og foresatt. Det tas vekt og høyde, og vi går gjennom temaene kosthold, aktivitet, trivsel, familieforhold, tanker/følelser, kropp og grenser.

2.trinn: Tetravac vaksine. (Difteri, kikhoste, polio og stivkrampe).

3.trinn: Vekt og høyde. Grupper med tema «Hvordan ta vare på meg selv og andre».

4.trinn: Individuell oppfølging. Ingenting fast.

5.trinn: Pubertetsgrupper.

6.trinn: MMR-vaksine. (Kusma, meslinger, og røde hunder).

7.trinn: HPV-vaksine. To doser med seks måneder mellomrom.

Utover det faste programmet deltar vi på skolens ressursteam og har tilbud om individuelle samtaler, grupper og oppfølging. Vi er knyttet opp til kommunens helsetjeneste forøvrig, og kan være behjelpelig med å knytte elever/familie opp mot riktig tjenestetilbud, grupper etc.  

 

Kontaktinformasjon

NB! Av hensyn til personvern ber vi foresatte ta kontakt via helsenorge.no.

For andre henvendelser:

Ranveig Steien (100%). Telefon: 45 43 82 28. E-post: ranveig.steien@lier.kommune.no (1.-7.trinn, B og C-klassene).

Ta kontakt, så svarer vi så fort vi har anledning.

Råd og utvalg

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Leder: Tonje Hammargren
E-post: tonjehammargren@hotmail.com

Samarbeidsutvalget (SU)

Tonje Hammargren

E-post: tonjehammargren@hotmail.com

 

Her finner du skolenes ferier og fridager

Hjertesone

 

Hva er hjertesone?

 • Hjertesone er et samarbeidsprosjekt der målet er å fremme elevers trygghet, sikkerhet og helse på skoleveien.  

 • Det etableres et område rundt skolen der man tilrettelegger bedre for gående og syklende, samtidig som man forsøker å redusere biltrafikken.  

 • Hjertesonetiltak består av holdningsarbeid og fysiske tiltak for en tryggere skolevei.  

 

Hvorfor hjertesone?  

Målet med «Hjertesone – tryggere skolevei» er å få flere elever til å gå og sykle til skolen. Dette har positive effekter på trafikksikkerhet, elevers helse, klima og miljø.  

 

Holdningstiltak Heia skole

 • Informasjon om hjertesonearbeidet til elever, ansatte og foresatte gjennom tiltak som infohefter, nettsider, presentasjoner og film.

 • Hjertesoneaksjon ved skolestart v/skole og FAU.

 • Aktivitetskampanjer for elever og ansatte. Liertråkk og/eller andre kampanjer.

 • Gågrupper for skolestartere.

 • Reflekskampanjer 1.- og 3. trinn og SFO.

 • Sykkelopplæring 4. trinn.

 • Sykkelverksted med vårsjekk av sykkel.

 • Trafikk-klubb SFO med ungdommer i sommerjobb.

 • Andre lokale tiltak tilpasses årlig.  

 

Fysiske tiltak Heia skole

 • Hjertesoneskilt i Heiaveien Droppsone ved Ovenstadveien/Heiaveien.

 • Fartsreduserende tiltak: Redusert fart og fartsdumper Gml. Drammensvei.

 • Trygghetstiltak: Markert overgangsfelt og lyssetting ved Gml. Drammensvei/Ovenstadveien.

 • Begrense parkering innenfor hjertesonen.

 • Andre lokale tiltak: sykkelparkering m.m.  

 

Vi er i prosess med lokal tilpasning av hjertesonetiltak ved skolene i Lier. Du finner mer informasjon om hjertesonearbeidet på nettsiden om SAL Hjertesone

Sist oppdatert: 01. desember 2023

Fant du det du lette etter?

Heia skole

Besøksadresse:

Heiaveien 5
3420 Lierskogen

Telefon: 32 22 07 50