Hopp til innhold

Hennummarka skole

Gå til

 

Skolens ledelse 

Rektor: Ingunn Onsrud
E-post: ingunn.onsrud@lier.kommune.no

Avdelingsleder/sfo leder: Camilla Lie
E-post: camilla.lie@lier.kommune.no

Avdelingsleder/Miljøverkstedleder: Sandra Haltnes

E-post: sandra.haltnes@lierskolen.no

Telefonnummer til skolen: 32 24 36 70

Om skolen

Skolens visjon er "Hennummarka skole er på banen for at alle skal treffe mål".

 • Hennummarka skole ca 260 elever fordelt på 1.-7. trinn.  Vi har 65 ansatte.
 • Hennummarka skole er bygd i 1985.
 • Skolen ligger sentralt til på Tranby i Lier, og er omringet av flotte områder med mulighet for mange ulike aktiviteter.
 • Uteområdet består av fotballbaner, sandvolleyballbane, sandhåndballbane, sykkelløype og små skogsområder som elevene bruker til lek og læring.
 • Miljøverkstedet, som er skolens spesialavdeling, er for elever på 1. – 7. trinn med behov for særskilt tilrettelegging.

Følg oss på Facebook

Fokusområder

 • Kunnskapsløftet
 • Inkluderende barnehage -og skolemiljø
 • RØRE - prosjekt
 • Hjertesone

SFO

Hennummarka SFO holder åpent mandag til fredag 07.15 - 16.45.

Det er ca. 130 elever som benytter seg av SFO-tilbudet. Vi er opptatt av at barn skal ha tid og rom til lek hver dag. Det legges særskilt tilrette for selvvalgt lek og annen barnestyrt aktivitet. I tillegg har vi organiserte aktiviteter. Vi benytter oss av skolens arealer både innendørs og utendørs i vårt daglige virke. 

Telefonnummer til SFO: 

1.trinn: 48251149

2.trinn: 45737445

3.trinn: 47788908

4.trinn: 47788784

Skolehelsetjenesten på Hennummarka skole

Skolehelsetjenesten på Hennummarka skole består av en helsesykepleier i 80% stilling. Helsesykepleiere er ansatt i Helsetjenesten barn og unge, foreldre og gravide i Lier kommune. Vi jobber under helsepersonelloven og har dermed taushetsplikt og dokumentasjonsplikt, samt opplysningsplikt i de tilfellene hvor barnevernet skal kobles inn.

Vi jobber med helsefremmende og forebyggende arbeid. Våre arbeidsoppgaver er basert på nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Her er en liste over de faste oppgavene våre i løpet av et årshjul:

1.trinn: Helsesamtale med elev og foresatt. Det tas vekt og høyde, og vi går gjennom temaene kosthold, aktivitet, trivsel, familieforhold, tanker/følelser, kropp og grenser.

2.trinn: Tetravac vaksine. (Difteri, kikhoste, polio og stivkrampe).

3.trinn: Vekt og høyde. Grupper med tema «Hvordan ta vare på meg selv og andre».

4.trinn: Individuell oppfølging. Ingenting fast.

5.trinn: Pubertetsgrupper.

6.trinn: MMR-vaksine. (Kusma, meslinger, og røde hunder).

7.trinn: HPV-vaksine. To doser med seks måneder mellomrom.

Utover det faste programmet deltar vi på skolens ressursteam og har tilbud om individuelle samtaler, grupper og oppfølging. Vi er knyttet opp til kommunens helsetjeneste forøvrig, og kan være behjelpelig med å knytte elever/familie opp mot riktig tjenestetilbud, grupper etc.  

 

Kontaktinformasjon

NB! Av hensyn til personvern ber vi foresatte ta kontakt via helsenorge.no.

For andre henvendelser:

Grethe Strandhus Karlsen. Telefon: 45 72 90 44. E-post: grethe.strandhus.karlsen@lier.kommune.no

Ta kontakt, så svarer vi så fort vi har anledning.

Råd og utvalg

FAU

Leder: Mads Frandsen

E-post: mads_frandsen@hotmail.com

Referat fra møter i kommunalt foreldreutvalg i Lier og foreldrerådets arbeidsutvalg ved skolene

Samarbeidsutvalget:

Leder: Mads Frandsen

E-post: mads_frandsen@hotmail.com

 

Her finner du skolenes ferier og fridager

Hjertesone

 

Hva er hjertesone?

 • Hjertesone er et samarbeidsprosjekt der målet er å fremme elevers trygghet, sikkerhet og helse på skoleveien. 

 • Det etableres et område rundt skolen der man tilrettelegger bedre for gående og syklende, samtidig som man forsøker å redusere biltrafikken.
    
 • Hjertesonetiltak består av holdningsarbeid og fysiske tiltak for en tryggere skolevei.  

 

Hvorfor hjertesone?  

Målet med «Hjertesone – tryggere skolevei» er å få flere elever til å gå og sykle til skolen. Dette har positive effekter på trafikk-sikkerhet, elevers helse, klima og miljø.   

 

Holdningstiltak Hennummarka skole  

 • Informasjon om hjertesonearbeidet til elever, ansatte og foresatte gjennom tiltak som infohefter, nettsider, presentasjoner og film.  

 • Hjertesoneaksjon ved skolestart v/skole og FAU.  

 • Aktivitetskampanjer for elever og ansatte. Liertråkk og/eller andre kampanjer.  

 • Gågrupper for skolestartere.  

 • Reflekskampanjer 1.- og 3. trinn og SFO.  

 • Sykkelopplæring 4. trinn.  

 • Sykkelverksted med vårsjekk av sykkel.  

 • Trafikk-klubb SFO med ungdommer i sommerjobb.

 • Andre lokale tiltak tilpasses årlig.    

 

Fysiske tiltak Hennummarka skole  

 • Hjertesoneskilt ved innkjøring til skolen.

 • Droppsone - ingen p-plass utenfor lekeområde.  

 • Fartsreduserende tiltak: Fartsdumper i Ringveien.  

 • Trygghetstiltak: Merking og belysning i prosess.  

 • Begrense parkering innenfor hjertesonen.  

 • Andre lokale tiltak: sykkelparkering m.m.  

 

Vi er i prosess med lokal tilpasning av hjertesonetiltak ved skolene i Lier. Du finner mer informasjon om hjertesonearbeidet på nettsiden om SAL Hjertesone  

Sist oppdatert: 23. februar 2024

Fant du det du lette etter?

Hennummarka skole

Besøksadresse:

Hennummarka 4
3409 Tranby

Telefon: 32 24 36 70