Hopp til innhold

Oddevall skole

Gå tilOddevall skole
Oddevallveien 10,
3405 Lier
Telefon: 32 22 57 80

Skolens ledelse

Rektor: Per Erik Johnsen
e-post: Per.Erik.Johnsen@lier.kommune.no

Avdelingsleder: Lillian Vislie Opseth

e-post: lillian.vislie.opseth@lier.kommune.no

Leder SFO: Siv Olsen
E-post: siv.olsen@lier.kommune.no

Om skolen

Skolens visjon er "Et felleskap for læring, samarbeid og respekt"

 • Oddevall skole har 65 elever fra 1. - 7.trinn
 • Vi er en fådelt 1-7 skole. Skolen har gode uteområder som brukes godt i undervisningen. Skolen jobber på tvers av klassetrinn. 

Følg oss på Facebook

Fokusområder

Vi jobber med LK20. I lierskolen jobber vi med dette gjennom lokalt arbeid med felles dybdeområder. Vi vil gjøre undervisningen praktisk, relevant, utfordrende og variert for elevene. Et viktig satsingsområde for oss er lesing. Elevene skal først lære å lese, og senere lese for å lære.  

Gjennom fysisk aktivitet og deltagelse i SAL (sunne og aktive liunger) jobber vi med folkehelse og livsmestring. Vi er med i RØRE- prosjektet, og vi har fokus på sunne og gode matvaner i tillegg til fysisk aktiv læring. Trykk her for å lese mer om RØRE.   

Alle skolene i Lier skal bli med i «Hjertesone», som skal gjøre skoleveien tryggere for barna. Oddevall skole er med i første pulje i dette prosjektet. Her kan du lese mer om Hjertesone.

SFO

Oddevall SFO holder åpent 07.30 - 17.00 hver dag.
Det er ca. 30 elever i 1.- 4. klasse som benytter dette tilbudet.
Tlf. 98643122

Skolehelsetjenesten på Oddevall skole

Skolehelsetjenesten på Oddeval skole består av en helsesykepleier i 20% stilling. Helsesykepleiere er ansatt i Helsetjenesten barn og unge, foreldre og gravide i Lier kommune. Vi jobber under helsepersonelloven og har dermed taushetsplikt og dokumentasjonsplikt, samt opplysningsplikt i de tilfellene hvor barnevernet skal kobles inn.

Vi jobber med helsefremmende og forebyggende arbeid. Våre arbeidsoppgaver er basert på nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Her er en liste over de faste oppgavene våre i løpet av et årshjul:

1.trinn: Helsesamtale med elev og foresatt. Det tas vekt og høyde, og vi går gjennom temaene kosthold, aktivitet, trivsel, familieforhold, tanker/følelser, kropp og grenser.

2.trinn: Tetravac vaksine. (Difteri, kikhoste, polio og stivkrampe).

3.trinn: Vekt og høyde. Grupper med tema «Hvordan ta vare på meg selv og andre».

4.trinn: Individuell oppfølging. Ingenting fast.

5.trinn: Pubertetsgrupper.

6.trinn: MMR-vaksine. (Kusma, meslinger, og røde hunder).

7.trinn: HPV-vaksine. To doser med seks måneder mellomrom.

Utover det faste programmet deltar vi på skolens ressursteam og har tilbud om individuelle samtaler, grupper og oppfølging. Vi er knyttet opp til kommunens helsetjeneste forøvrig, og kan være behjelpelig med å knytte elever/familie opp mot riktig tjenestetilbud, grupper etc.

 

Kontaktinformasjon

NB! Av hensyn til personvern ber vi foresatte ta kontakt via helsenorge.no.

For andre henvendelser:

Grethe Strandhus Karsen. Telefon: 45 72 90 44. E-post: grethe.strandhus.karlsen@lier.kommune.no

Ta kontakt, så svarer vi så fort vi har anledning.

 

Råd og utvalg

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Leder: Maria Johansen
E-post: maria26-10@hotmail.com

Referat fra møter i kommunalt foreldreutvalg i Lier og foreldrerådets arbeidsutvalg ved skolene

Samarbeidsutvalget (SU)

Leder: Vegard Tveten
E-post:vegtveten@gmail.com

Her finner du skolenes ferier og fridager

Hjertesone

 

Hva er hjertesone?  

 • Hjertesone er et samarbeidsprosjekt der målet er å fremme elevers trygghet, sikkerhet og helse på skoleveien.  

 • Det etableres et område rundt skolen, der man tilrettelegger bedre for gående og syklende, samtidig som man forsøker å redusere biltrafikken.
    
 • Hjertesonetiltak består av holdningsarbeid og fysiske tiltak for en tryggere skolevei.  

 

Hvorfor hjertesone?  

Målet med «Hjertesone – tryggere skolevei» er å få flere elever til å gå og sykle til skolen. Dette har positive effekter på trafikk-sikkerhet, elevers helse, klima og miljø.  

 

Holdningstiltak Oddevall skole

 • Informasjon om hjertesonearbeidet til elever, ansatte og foresatte gjennom tiltak som infohefter, nettsider, presentasjoner og film.

 • Hjertesoneaksjon ved skolestart v/skole og FAU.

 • Aktivitetskampanjer for elever og ansatte. Liertråkk  og/eller andre kampanjer.

 • Gågrupper for elever.

 • Reflekskampanjer 1.- og 3. trinn og SFO.

 • Sykkelopplæring 4. trinn.

 • Sykkelverksted med vårsjekk av sykkel.

 • Trafikk-klubb SFO med ungdommer i sommerjobb.

 • Andre lokale tiltak som sykkelløype m.m.  

 

Fysiske tiltak Oddevall skole

 • Hjertesoneskilt i Vestsideveien/Oddevallveien.

 • Droppsone ved Baneveien/innkjøring til Dofa.

 • Fartsreduserende tiltak: Fartsdumper Oddevallveien.

 • Trygghetstiltak: Utbedring av sikt/fjerning av vegetasjon.

 • Begrense parkering innenfor hjertesonen.

 • Andre lokale tiltak: Sykkelstativ, skilt skole i Vestsideveien.  

 

Vi er i prosess med lokal tilpasning av hjertesonetiltak ved skolene i Lier. Du finner mer informasjon om hjertesonearbeidet på nettsiden om SAL Hjertesone

Sist oppdatert: 23. februar 2024

Fant du det du lette etter?

Oddevall skole

Besøksadresse:

Oddevall veien 10
3405 Lier

Telefon: 32 22 57 80